Nieuws

12 mei 2020

Dag van de zorg/ dag van de verpleging

Vandaag is een speciale dag. Niet alleen de ‘dag van de zorg’ of ‘dag van de verpleging’ maar het is de geboortedag van Florence Nightingale. Dit jaar is dat 200 jaar geleden. Florence is bekend geworden door haar werk in de Krimoorlog. Met moderne inzichten op het gebied van verpleegkunde en hygiëne heeft ze samen met haar team veel Britse soldaten geholpen. Daarna heeft zij in London de eerste school voor Verpleegkunde opgericht en schreef ze een handboek over ziekenverpleging.

Bij Santeon denken we nog vaak terug aan deze wiskundige die veel deed op het gebied van statistieken. Ze was een pionier op het gebied van data. Zo hield ze voor de oorlog al informatie bij over de sterftegevallen in hospitalen. Hiermee toonde ze aan dat betere sanitaire voorzieningen de sterfte zouden verminderen. De denkwijze van Florence is de basis voor de moderne verpleegkunde, met principes over hygiëne (handen wassen) en infectiebeheersing. Deze principes en richtlijnen zijn tot op de dag van vandaag nog relevant, zo ook nu in de strijd tegen het coronavirus.

Florence Nightingale

Vorig jaar werd er op het Verpleegkundig congres over Florence haar gesproken. Ze blijft een rolmodel en inspiratiebron voor verpleegkundigen en voor Santeon!