Nieuws

28 januari 2020 Experiment Uitkomstindicatoren

Experiment Uitkomstindicatoren deelt de ervaringen na het eerste jaar

Op vrijdag 24 januari zijn het ministerie van VWS, de begeleidingscommissie van ZonMw en andere betrokkenen en geïnteresseerden bijgepraat over de stand van zaken van het Experiment Uitkomstindicatoren. Het Experiment is nu een jaar op weg. Er is toegelicht hoe zorguitkomsten bij samen beslissen worden ingezet. De voortgang op de aandoeningen borstkanker, CVA en chronisch nierfalen is getoond en de ervaringen en inzichten die zijn opgedaan in dit eerste jaar zijn aan bod gekomen.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst op 24 januari.

Er is een filmpje gemaakt over de ervaringen, inzichten en geleerde lessen in het eerste jaar Experiment Uitkomstindicatoren.