Nieuws

21 december 2018 2018chemotherapieeffectiviteit van geneesmiddelenEuropean Respiratory Journallongkanker

Overleving na chemotherapie bij longkanker bijna kwart korter in de dagelijkse praktijk

Sinds 2016 doet Santeon onderzoek naar de effectiviteit van geneesmiddelen voor patiënten met uitgezaaide longkanker. Belangrijke resultaten hiervan zijn nu gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift European Respiratory Journal. Hieruit blijkt dat de overleving van patiënten na chemotherapie in de dagelijkse praktijk bijna een kwart korter is dan bij de introductie van de behandeling werd verwacht. 

Een nieuw geneesmiddel wordt in een klinische studie getest bij relatief jonge patiënten zonder andere ziekten, terwijl het daarna in de praktijk wordt gebruikt door heel verschillende patiënten. In het Santeon onderzoek is van alle patiënten met uitgezaaide longkanker tussen 2008 en 2014, de overleving na behandeling in de praktijk vergeleken met de overlevingswinst in klinische studies. Hieruit blijkt de overleving in de praktijk aanzienlijk korter te zijn. Oorzaken hiervan waren dat patiënten vaker bijwerkingen ondervonden en minder vaak kozen voor een vervolgbehandeling. 

Dit soort onderzoek laat zien dat de effecten van geneesmiddelen herijking nodig hebben nadat ze zijn geïntroduceerd. Zeker gezien de hoge prijzen van de geneesmiddelen. Voor patiënten kunnen de effecten van een behandeling op de kwaliteit van leven van belang zijn bij de keuze voor een bepaalde behandeling. In vervolgonderzoek zal worden bekeken hoe de bevindingen uit het onderzoek het beste met patiënten gedeeld kunnen worden zodat zij hierin samen met hun arts een goede keuze kunnen maken. 

De Santeon ziekenhuizen die samen meer dan 10% van de Nederlandse ziekenhuiszorg leveren, zijn bij uitstek geschikt voor toegepast klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Dergelijk onderzoek op deze schaal en op basis van echte patiëntdata is van grote aanvullende waarde en biedt inzichten voor een brede patiëntengroep. 

Lees het artikel hier (in het Engels).