Nieuws

09 december 2017 2017certificaatcoachenintercollegiaal

Eerste groep medisch specialisten heeft certificaat intercollegiaal coachen Santeon behaald

In september 2016 is de eerste groep van de Santeon opleiding ‘intercollegiale coaching’ gestart. Afgelopen vrijdag 8 december 2017 hebben 12 medisch specialisten de opleiding succesvol afgerond als intercollegiaal coach. Directeur van het programmabureau Pieter de Bey was erbij en heeft de certificaten uitgereikt. 

De Santeon ziekenhuizen hebben onderkend dat het functioneren van medisch specialisten niet alleen een individuele, maar ook een organisatorische en bestuurlijke verantwoordelijkheid is. Op initiatief van de stafvoorzitters van zes (Maasstad Ziekenhuis behoorde bij de start van dit traject nog niet bij Santeon) ziekenhuizen is het optimaal functioneren van medisch specialisten benoemd als focusproject. Intercollegiale coaching was een best practice van één van de ziekenhuizen. De ziekenhuizen hebben hun best practices geïnventariseerd en met elkaar gedeeld. Hieruit is het normenkader voor ‘de Santeon specialist’ voortgekomen. 

Om zo goed mogelijk in te spelen in de ziekenhuiswereld is de opleiding samengesteld door een coachtrainer van Reset Partner én de medisch-specialisten intercollegiaal coaches. Deze zijn afkomstig uit CWZ en MST waar zij de opleiding al afgerond hebben. Zij hebben ook samen met Reset Partner het leertraject inhoudelijk vormgegeven zodat dit zo goed mogelijk aansluit in de praktijk. 

Wat houdt deze opleiding in? 
Collegiaal coachen is balanceren tussen informeren, adviseren en coachen. Deze leergang bestaat uit 3 pijlers, namelijk: 

  1. Intercollegiaal coachen (individueel) 
  1. Conflict coaching 
  1. Het coachen van een team 

Door middel van korte theoretische uiteenzettingen, vragenlijsten, oefeningen en zelfreflectie zijn de persoonlijke coaching vaardigheden ontwikkeld. Een arts die goed functioneert kan ook beter voor patiënten zorgen, is het idee achter de inzet van collega-coaching. Santeon ziekenhuizen proberen hiermee een omgeving te creëren met een duurzame inzetbaarheid. Waarbij specialisten kunnen excelleren en zich maximaal kunnen inzetten. Juist met dat beetje extra steun wanneer het thuis of met een bepaalde collega even stroef verloopt. Coaching is bedoeld om een spiegel voor te houden, feedback durven vragen en te werken aan persoonlijke ontwikkeling. 

Bijkomend voordeel is dat de coaches die worden opgeleid, breder inzetbaar zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld ook ingezet worden als conflictcoach/ pre- mediation, begeleider van een intervisiegroep of als vertrouwenspersoon. 

De deelnemers die als eersten dit traject doorlopen hebben zijn; 
Maarten Biezeveld, Paul Kauer, Carlijn Kraakman, Carl Siegert, Pieter Stokkers en Wies Vasmel (allen werkzaam bij OLVG) 
Sonja Basten, Jeltsje Cnossen, Koen Jordens, Mark Scherders en Jeantine Vons (uit het Catharina Ziekenhuis) 
Eino van Duyn (MST) 

Wij feliciteren deze groep met het behalen van hun certificaat en wensen ze veel succes met het coachen.