Nieuws

24 april 2018 2018Experiment UitkomstindicatorenresultatenSamen beslissentransparantVBHCVWSZonMW

Santeon en VWS gaan resultaten van zorg transparant maken voor patiënten

De zeven Santeon ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport initiëren gezamenlijk een uniek project om resultaten van zorg transparant te maken voor patiënten. Het doel van dit project is om zorguitkomsten – zowel klinische als door de patiënt gerapporteerde uitkomsten –  in te zetten in onze communicatie richting patiënten. Onderdeel hiervan is om patiënten beter te informeren over behandelresultaten in de Santeon ziekenhuizen en meer te betrekken bij de keuzes in hun behandeling (shared decision making). 

Inzage in behandelopties 
Binnen het project wordt voor drie VBHC aandoeningen onderzocht op welke manier informatie over uitkomsten van behandelingen het beste kan worden aangeboden aan patiënten. Hierbij wordt ook gekeken of de vorm waarin de informatie wordt aangeboden, zou moeten verschillen per patiëntgroep. Doel hiervan is om een patiënt meer zicht te geven op de behandelingen die in zijn geval mogelijk zijn en wat het te verwachten resultaat per behandeloptie is. Ook wordt het effect van de aangeboden informatie onderzocht: is een patiënt beter in staat om mee te beslissen in zijn eigen behandeltraject, leidt dit tot meer tevreden patiënten en heeft dit invloed op de kosten en uitkomsten van behandelingen. 
De resultaten van het project zullen publiekelijk beschikbaar gesteld worden zodat ook andere partijen / ziekenhuizen gebruik kunnen maken van de inzichten die binnen het project zijn opgedaan. 

Samen beslissen 
Santeon is trots dat ze betrokken wordt bij dit project. Pieter de Bey, directeur van Santeon: “Santeon werkt al een aantal jaar aan (uitkomst)transparantie en continue verbetering binnen een eigen Value-Based Health Care programma. Onze zorgverleners zijn transparant naar elkaar over de uitkomsten, kosten en doorlooptijden van de zorg binnen onze zeven ziekenhuizen, en werken samen met patiënten om continu te verbeteren. Patiënten betrekken is cruciaal om inzichten te verkrijgen die gebruikt kunnen worden in de spreekkamer. Dit project met het ministerie van VWS is een mooie en logische volgende stap naar waarde-gedreven zorg waarin we nauw samenwerken met belangrijke stakeholders waaronder de Patiëntenfederatie Nederland. Santeon zal zich inzetten voor actieve verspreiding van de uit het experiment verkregen inzichten, zodat alle zorgaanbieders en patiënten(vertegenwoordigers) daarvan kunnen profiteren”. 

Met dit project draagt Santeon onder andere bij aan het grote VWS-programma Samen Beslissen. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport stelt hiervoor middelen ter beschikking voor een periode van drie jaar (2018-2021). Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw. 

Lees hier de berichtgeving van VWS over dit project.