Nieuws

04 december 2017 2016behandelingborstkankerVBHCverbeteringenzorg

Verbeteringen in zorg voor borstkanker

De borstkankerprofessionals van de zeven ziekenhuizen zijn in 2016 met de Value-Based Health Care (VBHC) verbetercyclus gestart. Iedere cyclus duurt een halfjaar. In dat halfjaar vergelijken we de resultaten van behandelingen en de werkwijze van de artsen daarbij. Ieder ziekenhuis haalt uit die gesprekken en data de verbeterpunten die ze in hun eigen ziekenhuis oppakken. Samen verbeteren de teams zo de zorg voor al onze borstkanker patiënten. 

Nu, anderhalf jaar na de start, worden de resultaten van deze werkwijze zichtbaar. Elk Santeon ziekenhuis heeft  de aanpak en resultaten van de verbetercyclus gepubliceerd op zijn website. De patiënt krijgt op deze manier inzicht in wat we hebben verbeterd en waarom. 

Verbetering in de zorg voor borstkanker in de Santeon ziekenhuizen 
1. Sneller naar huis na borstsparende operatie 
2. Beter meebeslissen over de behandeling 
3. Minder heroperaties 
4. Patiënten praten mee over verbeteringen 

Sneller naar huis na borstsparende operatie 
Ieder ziekenhuis streeft er naar patiënten zo snel mogelijk naar huis te laten gaan. Door het vergelijken van behandelingen en resultaten tussen de Santeon ziekenhuizen, ontstond het inzicht dat meer patiënten die een borstsparende operatie hebben gehad, nog dezelfde dag naar huis kunnen. Bijvoorbeeld door operaties anders te plannen, verwachtingen bij patiënten beter te managen of door sommige patiënten alternatieve – maar net zo effectieve – pijnstilling te geven. 
In 2015 konden gemiddeld 56% van de patiënten met een borstsparende operatie dezelfde dag naar huis. In 2017 is dit percentage gestegen naar gemiddeld 66%. 

Beter meebeslissen over de behandeling 
Door samen te werken, beschikt ieder Santeon ziekenhuis over de behandelresultaten van veel meer dan alleen de eigen patiënten. Daardoor hebben de artsen meer informatie over keuzes die patiënten met een vergelijkbare borstkankeraandoening hebben gemaakt en  wat de resultaten daarvan waren. Zij kunnen een patiënt hierdoor beter adviseren over de effecten van een behandeling in hun persoonlijke situatie en de patiënt betrekken bij beslissingen in het eigen behandeltraject. Het gaat dan om vragen, zoals: Welke behandeling sluit het beste aan bij mijn persoonlijke situatie? Welke ingreep heeft mijn voorkeur? Wil ik wel of geen medicijnen gebruiken? 

Minder heroperaties 
Door resultaten en werkwijzen te vergelijken, is het aantal heroperaties als gevolg van nabloedingen of wondinfecties, gedaald. Het ziekenhuis met het minst aantal heroperaties, bleek de wond tijdens de operatie vaker te spoelen. Die werkwijze is overgenomen door andere Santeon ziekenhuizen. We zijn blij met dit resultaat. Een heroperatie is vervelend voor de patiënt ook omdat de vervolgtherapie hierdoor uitgesteld moet worden. 

Patiënten praten mee over verbeteringen 
Ieder Santeon ziekenhuis heeft een verbeterteam waarin, naast de professionals, ook patiënten zitten. Patiënten zitten met de artsen aan tafel en vertellen hoe zij de geleverde zorg (hebben) ervaren, wat de impact is op hun leven en dat van hun familie, waar ze tegenaan lopen en wat ze anders zouden willen zien. Een patiënt in het Medisch Spectrum Twente (MST) gaf aan dat er bij haar te veel tijd zat tussen de mammografie en de uitslag. Daar is naar geluisterd. Het proces in het MST is zo aangepast dat de uitslag van de mammografie nu dezelfde dag met patiënten wordt gedeeld. 

Santeon roept andere ziekenhuizen en artsen op om ons voorbeeld te volgen en transparant te zijn over uitkomsten van zorg. Zo kunnen we samen de ziekenhuiszorg beter maken.