Nieuws

11 oktober 2017 betrokkenheidpatientenfederatievijf ambities

Overhandiging Santeon ambities aan Nederlandse Patiëntenfederatie

De zeven Santeon ziekenhuizen presenteerden op 10 oktober hun vijf ambities voor goede zorg.  Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland, nam deze ambities in ontvangst. De ziekenhuizen doen tegelijkertijd een appèl op alle partijen in de zorg om in openheid kennis en ervaring te delen om de zorg in Nederland nog verder te verbeteren. Uit een onderzoek onder meer dan 2.000 patiënten blijkt dat patiënten betrokkenheid bij hun behandeling het meest belangrijke onderwerp voor de toekomst vinden. 

Samen met patiënten 
De ambities zijn tot stand gekomen in co-creatie met en toetsing door patiënten en samenwerkingspartners. Douwe Biesma, voorzitter Santeon: ‘We vonden het heel belangrijk om bij de totstandkoming van onze ambities de samenwerking te zoeken met die mensen waar we het elke dag voor doen: onze patiënten. We zijn dan ook heel blij met de respons die we kregen; in totaal leverden ruim 2.000 mensen hun bijdrage.’ Daarnaast liep in ieder ziekenhuis een ‘innovator’ een dag mee om zijn of haar visie te geven op de ziekenhuiszorg voor de toekomst. Hiervan maakten we een filmpje

Meerwaarde 
Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland: ‘Die focus op wat belangrijk is voor de patiënt zie ik duidelijk terug in de ambities die Santeon hier neerlegt. Santeon bewijst nu al tien jaar de meerwaarde van bij elkaar in de keuken kijken. Ik onderschrijf dan ook hun oproep aan andere partijen in de zorg om dat voorbeeld te volgen. Zo maken we samen de zorg beter voor alle patiënten in Nederland.’ 

Zorg afgestemd op individuele situatie 
De ambities volgen uit de kwaliteitsvisie en de meerjarenstrategie van Santeon waarin de toegevoegde waarde voor patiënten centraal staat: aantoonbaar betere uitkomsten voor patiënten tegen lagere kosten. Internist, Laurence van Warmerdam (voorzitter medische staf Catharina Ziekenhuis): ‘De Santeon ziekenhuizen beschikken over de behandelresultaten van veel patiënten. Dit laat zien welke keuzes patiënten met een vergelijkbare aandoening hebben gemaakt en wat de resultaten van hun behandeling waren. We kunnen onze patiënten hierdoor beter adviseren over de effecten van een behandeling in zijn of haar persoonlijke situatie. Zo kunnen patiënten meebeslissen in het eigen behandeltraject’. 

Appèl 
Naast deze vijf ambities roept de ziekenhuisgroep andere partijen in de zorg op ook hun kennis en ervaring te delen om de zorg voor patiënten nog verder te verbeteren. Biesma: ‘Inhoudelijke samenwerking gaat verder dan tussen de Santeon ziekenhuizen onderling; onze professionals werken dagelijks samen met huisartsen en andere verwijzers, (academische) ziekenhuizen en zorgaanbieders in de regio. Zij zijn zeer gemotiveerd om het beste voor patiënten te doen en zorg op maat te leveren. Dat vereist dat zij reflectief en transparant zijn en zich open en kwetsbaar opstellen. Dat informatie en kennis gedeeld wordt en dat geaccepteerd wordt dat de beste ideeën ook van buitenaf kunnen komen. Het doel is immers ervoor te zorgen dat de medische zorg structureel verbetert.’ 

Aanbevelingen door het patiëntenpanel en de innovators 
Bij het onderzoek onder de ruim 2.000 patiënten is zorg op maat, afgestemd op de individuele situatie en snel op je afspraak terecht kunnen, het meest genoemd. Ook lagere kosten, geen eigen risico en menselijke zorg scoorden hoog. Eén van de Santeon ambities – het actief betrekken van patiënten bij de behandeling en keuzes – is door de ondervraagden op de eerste plaats gezet. 

Uitspraken en details uit het onderzoek: