Nieuws

12 januari 2017 Douwe BiesmaSt. Antoniusvoorzitter

Douwe Biesma nieuwe voorzitter Santeon

Santeon heeft vanaf 1 januari 2017 een nieuwe voorzitter: prof. dr. Douwe H. Biesma, tevens bestuursvoorzitter van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein. Biesma volgt daarmee Piet Batenburg op, bestuursvoorzitter van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, die na drie jaar reglementair het voorzitterschap van Santeon neerlegt. Santeon is een landelijke keten van zeven topklinische ziekenhuizen die intensief samenwerken om de medische zorg verder te verbeteren. Inmiddels gaan ruim 1 op de 10 patiënten in Nederland voor zorg en behandeling naar een Santeon ziekenhuis. 

Binnen Santeon delen artsen en verpleegkundigen hun kennis en ervaringen en kijken ze bij elkaar ‘in de keuken’ om van elkaar te leren. Daarbij spannen de ziekenhuizen zich in om gezamenlijk de uitkomsten van zorg voor patiënten meetbaar en zichtbaar te maken. Deze uitkomsten gebruiken ze om de zorg continu te verbeteren. Dat resulteert in een Santeon-behandeling (bijvoorbeeld voor borst-, long- en prostaatkanker) die gezamenlijk is ontwikkeld en uitstijgt boven het landelijke niveau. Zo kan het voor zorgverzekeraars ook extra interessant zijn om deze zorg bij de Santeon ziekenhuizen in te kopen. 

Douwe Biesma: “Dat is de kracht van Santeon. Leren van elkaar en de ‘best practice’ overnemen. Hierdoor wordt de kwaliteit van zorg in alle aangesloten ziekenhuizen steeds beter. De koers die Piet Batenburg in zijn voorzittersperiode heeft ingezet, wil ik voortzetten. Steeds intensiever samenwerken en onderzoeken welke organisatievorm daar het beste bij past. We willen niet alleen de medisch-inhoudelijke kant van de zorg verbeteren, maar ook meer aandacht geven aan de wensen van de patiënt. Zo is een belangrijk programma binnen Santeon Value Based HealthCare, zorg op maat: goed luisteren naar wat de patiënt wel en niet wil, leren van elkaar en daarbij letten op de kosten van de zorg. Dit kunnen we uitbouwen als we onze krachten nog meer bundelen.” 

Behandeling op maat 

Ook op het gebied van kankerzorg werken de ziekenhuizen intensief samen. Ze onderzoeken hoe het komt dat de uitkomst van kankerzorg in het ene ziekenhuis verschilt van het andere ziekenhuis. De beste resultaten worden overgenomen en als norm gesteld voor alle aangesloten ziekenhuizen. Dit heeft al concreet geleid tot afspraken over oncologische zorgpaden binnen long-, prostaat-, borst- en darmkanker. Hierdoor zijn de Santeon ziekenhuizen steeds beter in staat om patiënten met kanker een behandeling op maat te geven. Biesma: “De uitdaging nu is om de registratie van gegevens over de kwaliteit van zorg verder te verfijnen om nog beter vergelijkingen te kunnen maken. Dit vormt de basis voor verbeterprojecten. We gaan dit overigens ook doen voor andere, niet-oncologische aandoeningen.” 

Wat is Santeon? 

Santeon is een landelijk werkende Nederlandse ziekenhuisketen waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Belangrijke kwaliteitsprogramma’s van Santeon betreffen onder andere: Zorg voor Uitkomst, een Santeon-behandeling, Value Based HealthCare en de Farmadatabase. Andere terreinen waarop intensief samengewerkt wordt zijn inkoop, verkoop, calamiteiten en HRM. De Santeon ziekenhuizen leveren hooggespecialiseerde zorg en voorzieningen en bieden 13% van de Nederlandse ziekenhuiszorg. De aangesloten ziekenhuizen zijn het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, OLVG in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede, Martini Ziekenhuis in Groningen en kandidaat-lid Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.