Vernieuwde aanpak delier

VERBETEREN VAN DELIERZORG

De vernieuwde aanpak delier

Een delier, ook wel bekend als acute verwardheid, treedt op wanneer de hersenen plotseling niet meer in staat zijn om prikkels te verwerken. Er ontstaan o.a. stoornissen in bewustzijn, aandacht, geheugen, waarneming, stemming en het slaap-waakritme. Een delier treedt vaak op bij kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis liggen of bij mensen die ernstig ziek zijn.

Het is belangrijk om een delier snel te herkennen omdat de gevolgen ernstig zijn. Een delier kan zorgen voor een langere opnameduur en patiënten met een delier hebben een hoger risico om te overlijden. Ook hebben patiënten na ontslag uit het ziekenhuis vaak een grotere zorgbehoefte. Met het project de ‘vernieuwde aanpak delier’ zetten we in op betere delierzorg.

Kennis delen

Aandacht voor delier

In het magazine ‘Aandacht voor delier’ delen we onze kennis over delierzorg en lees je ervaringsverhalen van verpleegkundigen, maar ook van een patiënt. Hiermee willen we zoveel mogelijk verpleegkundigen inspireren om hun omgang met kwetsbare ouderen te verbeteren. Een delier kan niet altijd worden voorkomen, maar door preventieve maatregelen kunnen we de kans erop wel verlagen.

Stappenplan delier

Herkennen en behandelen

Het stappenplan delier, ontwikkeld door verpleegkundigen, geeft duidelijk weer hoe je omgaat met een patiënt die mogelijk een delier doormaakt en welke interventies je (preventief) kan inzetten.

Download het stappenplan