Nieuws

21 november 2023

De les van… Henria Vermeulen

Wie ben je?
“Ik ben Henria Vermeulen, werkzaam als verpleegkundig consulent op de afdeling geriatrie bij het CWZ ziekenhuis. Naast mijn rol als verpleegkundige voor kwetsbare ouderen, verzorg ik samen met een collega de scholingen voor de aandachtsvelders geriatrie. Dit zijn vertegenwoordigers van een verpleegafdeling die verantwoordelijk zijn voor de kennisoverdracht tussen de verschillende zorgprofessionals. Deze scholing is belangrijk want kwetsbare ouderen liggen vaak op verschillende afdelingen en vaak zijn werkwijzen per ziekenhuis, maar ook per afdeling verschillend. Ook heb ik twee leuke nevenactiviteiten, want ik ben ook verbale agressietrainer en vertrouwenspersoon.”

Henria Vermeulen

Wat is je rol binnen Santeon?
“Sinds twee jaar ben ik als verpleegkundig leider betrokken bij het Samen Beter programma voor kwetsbare ouderen.”

Aan welk programma en / of project werk je mee?
“Vanuit het verbeterteam zijn we in augustus gestart met de voorbereidingen voor het project de ‘vernieuwde aanpak delier’, een project dat als doel heeft het verbeteren van de zorg voor patiënten met een verhoogd risico op een delier (ernstige verwardheid). Hierbij richt het CWZ zich, naast multidisciplinaire samenwerking, voornamelijk op de implementatie van de DOS-schaal, een hulpmiddel om te beoordelen of er mogelijk sprake is van een delier. Inmiddels zijn we zover dat we deze werkwijze  binnenkort kunnen uitrollen op één van de  verpleegafdelingen in het CWZ.”

Wat heeft de Santeon samenwerking jou gebracht? Wat was jouw ‘grootste les’?
“Door de samenwerking heb ik kennis gemaakt met de verpleegkundig leiders van de andere ziekenhuizen. Dit heeft ervoor gezorgd dat we verpleegkundige uitkomsten met elkaar kunnen vergelijken. We hebben ook een gezamenlijke database, waar we informatie uit kunnen halen. Zo kunnen we gebruik kan maken van ieders kwaliteiten.

Het verbeterteam komt ieder half jaar samen. Door deze bijeenkomsten zijn de lijntjes om elkaar te vinden kort en is het gemakkelijk om informatie te delen. We zijn als zeven ziekenhuizen ieder op onze eigen wijze bezig met verbetertrajecten en doordat we hierin gezamenlijk optrekken, hoeven we het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden.”

“Het belangrijkste wat ik heb geleerd heb is dat ik écht mijn stem kan laten horen. Er wordt naar me geluisterd door andere verpleegkundigen, maar ook door de medisch specialisten. Als verpleegkundigen spelen we immers een essentiële rol in de patiëntenzorg.”

Waar hoop je dat Santeon als ‘versneller van vernieuwing’ naar toe beweegt?
Het zou het mooiste zijn als we als Santeon ziekenhuizen op alle fronten met elkaar kunnen communiceren; dat we dezelfde systemen gebruiken. Dit zou het bijvoorbeeld mogelijk maken dat we elkaars e-learnings voor kwetsbare ouderen kunnen gebruiken zonder erover te hoeven nadenken hoe dat zou moeten.

‘De les van’
In deze rubriek praten we met Santeon professionals die werkzaam zijn in één van de Santeon ziekenhuizen. Wie zijn ze, wat houdt ze bezig en wat levert de Santeon samenwerking hen op? Kunnen zij door de samenwerking betere zorg leveren? Ervaren zij meer werkplezier? Lees mee, en krijg een inkijkje in wat de Santeon samenwerking onze professionals biedt!