Nieuws

08 november 2022

Santeon onderzoekt informatievoorziening CVA-patiënten

Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 patiënten met een beroerte opgenomen in een ziekenhuis. Bij een beroerte, ofwel CVA, krijgt een deel van de hersenen geen of te weinig bloed en daardoor te weinig zuurstof.

Patiënten met een beroerte belanden vaak op de spoedeisende hulp. Uit onderzoek uitgevoerd in het Experiment Uitkomstindicatoren is gebleken dat CVA-patiënten zich maar in een beperkte mate betrokken voelen bij de besluitvorming die hier plaatsvindt. Terwijl ongeveer de helft van de patiënten wel actieve betrokkenheid wenst. Deze en meer bevindingen lees je in de factsheet ‘ervaringen met informatievoorziening en voorkeuren voor besluitvorming van patiënten met een acuut CVA’.

Hier vind je de wetenschappelijke publicatie over het onderzoek.

Experiment Uitkomstindicatoren
In het Experiment Uitkomstindicatoren wordt uitkomstinformatie toegankelijk gemaakt in de spreekkamer of in de kliniek. Patiënten krijgen op maat informatie over zorguitkomsten, zodat zij of hun naasten – samen met de zorgverlener – beter kunnen beslissen over welke zorg het beste bij hen past. Wil je meer informatie over samen beslissen bij CVA binnen het Experiment Uitkomstindicatoren? Bekijk dan onze website.

Conferentie Uitkomstgerichte Zorg
Ook verzorgen we tijdens de landelijke conferentie Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging op 8 december a.s. een deelsessie waarin wordt toegelicht hoe samen beslissen bij CVA in de praktijk wordt toegepast. Meer informatie over deze conferentie vind je hier.