Nieuws

29 oktober 2022

Santeon deelt keuze-ondersteunende middelen via #samenbeslissencva

Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 patiënten met een beroerte opgenomen in een ziekenhuis. Bij een beroerte, ofwel CVA (Cerebrovasculair Accident), krijgt een deel van de hersenen geen of te weinig bloed en daardoor te weinig zuurstof.

CVA-patiënten komen in de zorg op verschillende momenten voor belangrijke keuzes te staan. In deze animatie laten we deze momenten zien. Ook tonen we de keuze-ondersteunende middelen die we hiervoor hebben ontwikkeld, zodat patiënten en hun naasten samen met de zorgverleners kunnen beslissen welke zorg het beste past bij hun situatie. Komende weken gaan we er via #samenbeslissenCVA  een aantal toelichten.

In het Experiment Uitkomstindicatoren wordt uitkomstinformatie toegankelijk gemaakt in de spreekkamer of in de kliniek. Patiënten krijgen op maat informatie over zorguitkomsten, zodat zij of hun naasten – samen met de zorgverlener – beter kunnen beslissen over welke zorg het beste bij hen past. Wil je meer informatie over samen beslissen bij CVA binnen het Experiment Uitkomstindicatoren? Bekijk dan onze website!

Ook verzorgen we tijdens de landelijke conferentie Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging op 8 december a.s. een deelsessie waarin wordt toegelicht hoe samen beslissen bij CVA in de praktijk wordt toegepast. Meer informatie over deze conferentie vind je hier.