Nieuws

17 oktober 2022

Santeon Inspiratiedag Kwaliteit in het Martini Ziekenhuis

Op 12 oktober waren 60 kwaliteitsadviseurs van de zeven Santeon ziekenhuizen bij elkaar voor de jaarlijkse Santeon Inspiratiedag Kwaliteit. Dit keer in het Martini Ziekenhuis. Het thema mensgerichte zorg voerde hierbij de boventoon. ‘We hebben praktische instrumenten en projecten gedeeld in de vorm van workshops. Ook was er veel ruimte voor het leren kennen van de persoon achter de professional’, zegt Martin Boer, directeur Kwaliteit & Veiligheid.

Leren van de topsport
In een rondetafelgesprek, onder leiding van Martin, is onderzocht wat we kunnen leren van de topsport, als het gaat om thema’s zoals teamwork, motivatie, innovatie en resultaatgericht werken. Hiervoor waren voormalig schaatsster Carien Kleibeuker en voormalig turner Epke Zonderland uitgenodigd.

Als praktijkvoorbeeld lichtte verpleegkundig specialist Ina van Ingen Schenau de missie van het Brandwondencentrum toe. Het Brandwondencentrum gaat uit van de doelstellingen van de patiënt, en onderzoekt samen met de patiënt wat hierin haalbaar en wenselijk is. Ter inspiratie is voorafgaand aan de Inspiratiedag de documentaire ‘Spelen met vuur’ van Sjinkie Knegt gedeeld. Carien en Epke benaderden het onderwerp niet alleen vanuit hun rol als topsporter, maar ook vanuit hun rol binnen het Martini Ziekenhuis. Zo is Epke sportarts in opleiding en Carien programmamanager Innovatie.

Topsport versus mensgerichte zorg
Het blijkt dat topsport veel raakvlakken heeft met mensgerichte zorg. In de uitvoering draait het vooral om de juiste mindset, waarbij je durft de grenzen van mogelijkheden op te zoeken. Hierbij is toewerken naar een doel het vertrekpunt. Het team moet hiervan goed op de hoogte zijn en er gezamenlijk naartoe werken. Ook tussentijdse evaluatie is hierbij belangrijk.