Nieuws

22 juni 2022

Santeon publiceert tweede calamiteitenrapportage

Leren van wat mis gaat en zo de zorg verbeteren. Dat is het doel van het gezamenlijke jaarverslag over calamiteitenonderzoek. Vandaag verscheen de tweede Santeon jaarpublicatie calamiteitenonderzoek 2021.

Jaarlijks worden in de zeven Santeon ziekenhuizen samen ruim 400.000 patiënten opgenomen. Er werken ongeveer 35.000 medewerkers. Hoewel onze zorgprofessionals hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er soms iets mis gaan. Dit kan leiden tot een langere ziekenhuisopname, tijdelijke beperkingen en soms tot blijvende schade voor de patiënt of zelfs overlijden. Als dit gebeurt, dan heeft dat een grote impact op zowel patiënt en naasten als op de betrokken zorgprofessionals. We willen hier graag van leren om herhaling te voorkomen. Daarom onderzoeken we als er iets mis gaat altijd wat er precies is gebeurd, hoe het heeft kunnen gebeuren en het belangrijkste: hoe we het kunnen voorkomen en verbeteren. Dat doen we zorgvuldig.

In 2021 heeft Santeon voor het eerst een gezamenlijk jaarverslag over calamiteitenonderzoek in de zeven ziekenhuizen gepubliceerd. Dit jaar geven we voor de tweede keer openheid over hoe we samenwerken op dit onderwerp binnen het Santeon calamiteiten netwerk. Transparantie over behaalde resultaten is essentieel voor onze aanpak, evenals openheid hierover naar de patiënt. We geven niet alleen in woord maar ook in getal inzicht in calamiteiten en de onderzoeken daarnaar. Er worden vier voorbeelden van calamiteiten uitgelicht. Zo ontstaat een beter beeld van wat er in het jaar 2021, waarin corona wederom centraal stond, is onderzocht.

Ook zijn de Santeon ziekenhuizen in 2021 gestart met het verkennen van de mogelijkheden om (leerpunten uit) calamiteitenonderzoek te koppelen aan de Samen Beter/Value-Based Health Care trajecten. Zo krijgen de verbeterteams van deze trajecten naast de kwantitatieve uitkomsten die zij al gebruiken voor kwaliteitsverbetering, ook kwalitatieve input. Met als doel om in 2022 te kijken hoe de geleerde lessen en verbetermaatregelen uit calamiteitenonderzoek de verbeterkracht van uitkomstgerichte zorg nog meer kunnen versterken.

Santeon vindt het belangrijk om te laten zien hoe de ziekenhuizen samenwerken en hoe we leren en verbeteren, dus wat er met de resultaten van het calamiteitenonderzoek gebeurt. Daarin proberen we u zo veel mogelijk mee te nemen. Bekijk hier de jaarpublicatie calamiteitenonderzoek 2021.