Nieuws

22 december 2021

Santeon ontwikkelt keuzemiddel anti-hormonale therapie

Eén van de behandelopties voor borstkankerpatiënten is anti-hormonale therapie. Het doel hiervan is de kans op terugkeer van borstkanker te verkleinen en uitzaaiingen te voorkomen. Helaas kan de behandeling ook bijwerkingen geven die veel impact hebben op de kwaliteit van leven. Om dit tijdens de behandeling te evalueren, hebben de Santeon ziekenhuizen en ZorgKeuzeLab een keuze-ondersteunend middel ontwikkeld. Hiermee kunnen patiënten hun bijwerkingen monitoren en samen met hun zorgverleners beslissen of ze met de behandeling willen doorgaan, pauzeren, wisselen of stoppen. #samenbeslissenborstkanker

“De keuzehulp helpt me om informatie op een gestructureerde wijze met de patiënt te doorlopen, waarna zij alles thuis nog eens rustig kan nalezen. Met alle tips in de tool kan de patiënt zelf aan de slag, en krijgt zo meer regie. Dit ondersteunt mij en de patiënt om samen te beslissen over het wel of niet voortzetten van de anti-hormonale therapie.” – Annette van der Velden, internist oncoloog Martini Ziekenhuis

“Ik ben niet iemand die snel aan de bel trekt. Ik voelde een drempel om mijn oncoloog lastig te vallen met mijn klachten tijdens de anti-hormonale behandeling. Met het keuze-ondersteunende middel had ik makkelijker bespreekbaar kunnen maken wat voor impact de klachten hadden op mijn dagelijks leven en had ik dit mee kunnen nemen in mijn keuze door te gaan met de behandeling of niet.” – aldus een borstkankerpatiënt

Alle keuze-ondersteunende middelen voor borstkanker, zoals dit keuze-ondersteunende middel voor anti-hormonale therapie, worden ontwikkeld vanuit het Experiment Uitkomstindicatoren, onderdeel van het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Wil je meer informatie over het Experiment Uitkomstindicatoren? Bekijk dan de website.

Annette van der Velden evalueert met een patiënt hoe de anti-hormonale therapie verloopt. De bespreekpunten worden bijgehouden op een uitrekvel dat de patiënt meekrijgt naar huis.

De patiënt kan aan de hand van het uitreikvel informatie opzoeken en vindt hierop een link naar meer informatie, tools en de mogelijkheid tot contact met lotgenoten.