Nieuws

19 februari 2021

Conferentie Samen beslissen met uitkomstinformatie: een koel hoofd en een warm hart!

Op 22 maart 2021 organiseert de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen in samenwerking met Santeon en het landelijk programma Beslist samen! de online conferentie: Samen beslissen met uitkomstinformatie: een koel hoofd en een warm hart. 

Onder leiding van dagvoorzitters Sabine Uitslag en Pieter van Eijsden ligt in deze conferentie de focus op de resultaten vanuit het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren en het implementatieprogramma Beslist samen! In het kader van samen beslissen werken de Santeon ziekenhuizen aan het Experiment Uitkomstindicatoren. Doel van dit Experiment is om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van zorg, zodat zij samen met hun zorgverlener beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.  In het programma Beslist samen! voeren zeven ziekenhuizen en zeven UMC’s in samenwerking met vijf patiëntenorganisaties samen beslissen versneld in bij zes aandoeningen.

Met in totaal 12 inspiratiesessies brengen we samen beslissen in deze conferentie naar een hoger niveau. Tijdens de sessies staan we stil bij vragen als ‘Wat houdt samen beslissen op basis van uitkomstinformatie in?’ en komen concrete ervaringen, de lessons learned, instrumenten en methodes aan bod. Er is aandacht voor de instrumentele kant van samen beslissen (het koele hoofd) én aandacht voor het belang van het gesprek tussen patiënt en zorgprofessional (vanuit een warm hart). Doelgroep van deze conferentie: zorgprofessionals, patiëntenorganisaties/-vertegenwoordigers & andere betrokkenen bij uitkomstgerichte zorg.

Bent u nieuwsgierig naar wat samen beslissen op basis van uitkomstinformatie behelst? Bent u op zoek naar concrete ervaringen, lessons learned, instrumenten en ambassadeurs om samen beslissen in de eigen praktijk naar een hoger niveau te brengen? Noteer dan maandag 22 maart 2021 in uw agenda. Aanmelden kan via deze link tot uiterlijk 17 maart 2021. Deelname is gratis. Accreditatie is aangevraagd. Als u zich al heeft aangemeld via de save the date, hoeft u dit niet nogmaals te doen. 
 
Inhoudelijke vragen over deze conferentie kunt u stellen aan Nelly van Uden, programmamanager Experiment Uitkomstindicatoren via: n.vanuden@santeon.nl. Organisatorische vragen over deze conferentie kunt u stellen aan Debbie Eijgensteijn, evenementenadviseur via: d.eijgensteijn@santeon.nl.

Meer informatie vindt u ook op de website van het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren en het programma Beslist samen!