Nieuws

14 december 2020

Het Experiment: bijna twee jaar op weg

Op 20 november jl. werden de begeleidingscommissie van ZonMw, het ministerie van VWSS en diverse samenwerkingspartners en geïnteresseerden bijgepraat over de voortgang in het Experiment Uitkomstindicatoren.

Tijdens de drukbezochte online bijeenkomst werden de deelnemers door programmamanager Nelly van Uden in vogelvlucht meegenomen door de overkoepelende stand van zaken. Via een digitale projectenmarkt konden de deelnemers vervolgens een keuze maken om zich over enkele deelprojecten en bouwstenen verder te laten informeren en gingen ze met elkaar het gesprek aan. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Meer informatie over het Experiment Uitkomstindicatoren vindt u op de website van het Experiment.

Over het Experiment Uitkomstindicatoren 
Binnen de Santeon ziekenhuizen wordt gewerkt aan het Experiment Uitkomstindicatoren. Doel van het Experiment is om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van zorg, zodat zij samen met hun zorgverlener beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past. Het benutten van zorguitkomsten bij samen beslissen wordt uitgewerkt bij een drietal aandoeningen: borstkanker, CVA en chronisch nierfalen. De geleerde lessen en inzichten die worden opgedaan binnen het Experiment worden beschikbaar gesteld aan andere zorginstellingen. Het Experiment Uitkomstindicatoren maakt onderdeel uit van het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS, ZonMw begeleidt het programma.