Nieuws

22 oktober 2020

Drie nieuwe keuzehulpen maken uitkomstinformatie toepasbaar voor patiënten

Vanuit het Experiment Uitkomstindicatoren zijn drie nieuwe keuzehulpen ontwikkeld. Deze zijn bedoeld om uitkomstinformatie in de spreekkamer optimaal te kunnen benutten. Het gaat om keuzehulpen voor de nacontrole bij borstkanker, de keuze voor een ontslagbestemming na een CVA en de behandeling van chronisch nierfalen.

De gebruikte uitkomstinformatie bestaat uit klinische resultaten van zorg, maar ook uit de gevolgen van behandelingen voor de kwaliteit van leven voor patiënten. De keuzehulpen zijn gevuld met landelijke uitkomstinformatie en zorguitkomsten uit de Santeon ziekenhuizen en zijn ontwikkeld binnen het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon. Het Experiment wordt ondersteund door VWS in het kader van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Doel van het Experiment is om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer of in de kliniek. Patiënten krijgen op maat informatie over zorguitkomsten, zodat zij samen met hun zorgverlener beter kunnen beslissen over welke zorg het beste bij hen past.

Bestaande zorgtrajecten
De keuzehulpen zijn ontwikkeld in samenwerking met patiëntenverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en  ZorgKeuzeLab. Ze passen naadloos in de bestaande zorgtrajecten. Regina The, directeur van ZorgKeuzeLab: “De keuzehulpen zijn ontwikkeld in co-creatie met een landelijke groep van zorgverleners en patiënten. We hebben de zorgtrajecten in kaart gebracht en zo de positie van de keuzehulp in het zorgtraject bepaald. Ze zijn dus bij de diverse lokale trajecten in te passen.”

Nacontrole keuzehulp borstkanker
Bij de Borstkanker nacontrole keuzehulp berekent de zorgverlener de persoonlijke kans op terugkeer van borstkanker met hulp van het INFLUENCE-nomogram. Dit is een voorspelmodel dat is ontwikkeld door de Universiteit Twente op basis van een grote set uitkomstgegevens van de Nederlandse Kankerregistratie. Yvonne van Riet, borstkankerchirurg in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven: “Met de keuzehulp maken we bij elke patiënt een persoonlijke berekening om te laten zien wat het risico is op terugkeer van de kanker in de borst. Het helpt vrouwen bewust te maken van hoe klein het risico vaak is en dat mee te nemen in de gezamenlijke keuze over de frequentie van de nacontrole.” De Borstkanker nacontrole keuzehulp is mede tot stand gekomen door intensieve samenwerking met Borstkankervereniging Nederland. In de keuzehulp wordt ook gevraagd naar de mate waarin een patiënt angst voor terugkeer ervaart. Dit biedt de behandelend arts de mogelijkheid deze angst in de spreekkamer aan de orde te stellen. Indien nodig is er passende begeleiding aan te bieden.

CVA keuzehulp ontslagbestemming
De CVA keuzehulp ondersteunt de keuze voor een ontslagbestemming (dat wil zeggen naar welke verblijfplaats gaat de patiënt na opname). Deze keuzehulp is specifiek ontwikkeld voor toepassing in de kliniek en is ontwikkeld in co-creatie met patiënten en patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Sander van Schaik, neuroloog in OLVG: “In de keuzehulp wordt gebruik gemaakt van ‘patients like me’ uitkomstinformatie. Een patiënt krijgt van ons een ‘score’ voor de ernst van de CVA. Met deze score en zijn of haar leeftijd kan hij of zij zien waar vergelijkbare patiënten eerder voor gekozen hebben.”

Nierfalen keuzehulp
De Nierfalen keuzehulp vormt de gespreksstarter in het voorlichtingstraject over de behandeling bij chronisch nierfalen. De keuzehulp heeft landelijk draagvlak door ontwikkeling in een divers consortium en dankzij samenwerking met nieren.nl van de Nierstichting, de NVN en NFN. Het doel is om de ‘patients like me’ uitkomstinformatie uit de Santeon ziekenhuizen op den duur te vervangen door zorguitkomsten die landelijk beschikbaar komen. René van den Dorpel, internist-nefroloog in het Maasstad Ziekenhuis: “Patiënten geven in de keuzehulp aan wat voor hen belangrijk is. Je krijgt zo als behandelaar beter inzicht in de mens achter de patiënt. Dat heeft heel veel meerwaarde. Je wilt als behandelaar dat een patiënt weet wat er te kiezen is en hem of haar begeleiden in het kiezen van een passende behandeling. Bij dat proces helpt deze keuzehulp enorm.”

De keuzehulpen zijn te vinden via www.experiment-uitkomstindicatoren.nl of op www.zorgkeuzelab.nl.

Voor alle zorginstellingen
De komende periode wordt in het Experiment Uitkomstindicatoren verder onderzoek gedaan naar de implementatie van de keuzehulpen. Zorgverleners uit andere zorginstellingen die interesse hebben in het gebruik van de keuzehulpen kunnen contact opnemen met Zorgkeuzelab.

Lees hier het artikel in Qruxx over dit onderwerp.

Over het Experiment Uitkomstindicatoren 
Binnen de Santeon ziekenhuizen wordt gewerkt aan het Experiment Uitkomstindicatoren. Doel van het Experiment is om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van zorg, zodat zij samen met hun zorgverlener beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past. Het benutten van zorguitkomsten bij samen beslissen wordt uitgewerkt bij een drietal aandoeningen: borstkanker, CVA en chronisch nierfalen. De geleerde lessen en inzichten die worden opgedaan binnen het Experiment worden beschikbaar gesteld aan andere zorginstellingen. Het Experiment Uitkomstindicatoren maakt onderdeel uit van het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS, ZonMw begeleidt het programma.