Nieuws

16 oktober 2020

Meer zorg op maat voor borstkankerpatiënten

Eén op de zeven vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Voor een ziekte die zoveel vrouwen treft en veel angst en onzekerheid met zich mee kan brengen, wordt zorg op maat steeds belangrijker. Iedere borstkankerpatiënt is anders, geen ziekteverloop is hetzelfde en de behandelmogelijkheden worden steeds uitgebreider. Door patiënten inzicht te geven in behandelopties, de resultaten daarvan en keuzemogelijkheden te bieden, kunnen zij samen met hun zorgverlener beslissen over de zorg die het beste past bij de eigen persoonlijke situatie. De Santeon ziekenhuizen hebben verschillende middelen ontwikkeld om borstkankerpatiënten hiermee te ondersteunen.

Zorguitkomsten
Om dit inzicht te geven werken de Santeon ziekenhuizen met elkaar aan het transparant maken van de uitkomsten van zorg. Dit zijn bijvoorbeeld de behandelresultaten van de verschillende ziekenhuizen, van patiënten met een vergelijkbare vorm van borstkanker en de mogelijke gevolgen voor het dagelijks functioneren en daarmee de kwaliteit van leven. De Santeon ziekenhuizen maken hierbij gebruik van een schat aan informatie en data uit de zeven ziekenhuizen. In de ontwikkeling naar meer maatwerk voor borstkankerpatiënten heeft Santeon de volgende instrumenten beschikbaar gemaakt waarin zorguitkomsten zijn toegepast:

Keuzehulp ten behoeve van samen beslissen over inrichting van de nacontrole
De meeste vrouwen krijgen na hun behandeling voor borstkanker een vast schema voor de nacontrole. Het afgelopen jaar is de borstkanker nacontrole keuzehulp ontwikkeld om patiënten en zorgverleners te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze voor de inrichting van de nacontrole (o.a. frequentie en duur). Onderdeel van de keuzehulp is een persoonlijke berekening om te laten zien wat het geschatte risico is op terugkeer van de kanker in de borst. Ook wordt in de keuzehulp gevraagd naar de mate waarin een patiënt angst voor terugkeer ervaart.

Dorothé Jans – van den Heuvel, Verpleegkundig Specialist Mamma CWZ: “Bij vrouwen die borstkanker hebben gehad, speelt de angst voor terugkeer van kanker een grote rol. De persoonlijke situatie en wensen van patiënten kunnen enorm verschillen. De ene persoon heeft behoefte aan regelmatige bevestiging, terwijl een ander ervoor kiest om de frequentie van de nacontrole omlaag te brengen omdat de angst voor terugkeer bij haar minder speelt. Een jonge vrouw met borstkanker en een jong gezin heeft andere wensen dan een vrouw van in de zeventig met borstkanker. De keuzehulp is een waardevolle toevoeging om meer duidelijkheid te krijgen in de wensen en verwachtingen. De resultaten worden met de behandelaar besproken om zodoende samen te beslissen op welke wijze de follow up zal worden voortgezet”

De keuzehulp kan worden gebruikt door alle zorgverleners in Nederland.

Inzicht in zorgresultaten
Met behulp van een infographic hebben zorgverleners in één oogopslag inzicht in cijfers en informatie over borstkankerzorg in de zeven Santeon ziekenhuizen. Bijvoorbeeld hoe vaak een heroperatie plaats vindt of aanvullend onderzoek nodig is. Middels co-creatiesessies met patiënten wordt momenteel gewerkt aan een betekenisvolle weergave van deze cijfers voor vrouwen met borstkanker.

Carol Richel, belangenbehartiger bij Borstkankervereniging Nederland (BVN): “BVN juicht het toe dat de Santeon ziekenhuizen transparant zijn over hun zorguitkomsten. Zij gaan daarin verder dan de algemene cijfers, denk bijvoorbeeld aan data over complicaties. Deze zijn landelijk niet beschikbaar terwijl dit veel toegevoegde waarde kan bieden voor patiënten. Dat de uitkomsten via een infographic ook toegankelijk worden gemaakt voor (mogelijke)
patiënten is een unieke stap naar zorg op maat.”

Informatie op maat
Voor patiënten met borstkanker is er een scala aan informatie beschikbaar die op verschillende momenten bijvoorbeeld via folders, websites en consulten wordt aangeboden. Om patiënten hierin wegwijs te maken en te zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment wordt aangeboden, werken de Santeon ziekenhuizen samen aan het verbeteren van de informatievoorziening rondom borstkanker. Daarbij is ook specifiek aandacht voor borstkankerpatiënten die te maken krijgen met uitgezaaide borstkanker. Bijvoorbeeld door patiëntvriendelijke informatie te ontwikkelen over een medicijn (palbociclib). Met behulp van uitkomstinformatie uit de Santeon ziekenhuizen krijgt de patiënt informatie over hoe het medicijn bij vergelijkbare patiënten heeft gewerkt en welke bijwerkingen worden ondervonden.

Meer maatwerk
Bij de ontwikkeling van al deze middelen werken de Santeon ziekenhuizen nauw samen met Borstkankervereniging Nederland. De komende tijd wordt deze ontwikkeling verder voortgezet. Met behulp van het Experiment Uitkomstindicatoren wordt er ook voor andere aandoeningen toegewerkt naar steeds verder gepersonaliseerde zorg. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Marloes de Wit via m.dewit@santeon.nl.