Nieuws

01 juni 2020 cijfersjaaroverzicht

Jaaroverzicht 2019

Iedere patiënt wil de beste zorg. Bij Santeon vinden we dat iedereen de beste zorg verdient. Door samen te werken, onderling tussen onze zeven ziekenhuizen, maar ook met de patiënt en andere instanties die bijdragen aan betere zorg, werken we iedere dag actief aan optimale zorgkwaliteit.

De Santeon ziekenhuizen werken samen met elkaar aan continue verbetering van de zorgkwaliteit en verkennen de mogelijkheden om waardegedreven keuzes mogelijk te maken. Elk jaar wordt de balans opgemaakt, de hoogtepunten hiervan zijn verwerkt in een jaaroverzicht van 2019. Onderstaande cijfers laten de gezamenlijke omvang van de Santeon ziekenhuizen zien. Het hele jaaroverzicht van Santeon is hier te lezen.