Nieuws

03 maart 2020

Santeon bijeenkomst Patiëntparticipatie

Op maandag 2 maart was er een bijeenkomst in OLVG Oost met alle 7 Santeon ziekenhuizen. Doel van de dag was om aan de hand van dit thema elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Collega’s van de afdelingen Kwaliteit & Veiligheid en Marketing & Communicatie met patiëntparticipatie in portefeuille waren uitgenodigd.

Van alle kanten belicht
Bij de opening sprak een lid van de Patiëntenadviesraad en tevens patiënt in OLVG over de ‘Why’: waarom is het betrekken van patiënten belangrijk? Deze patiënt sloot af met een concreet verzoek: “Stop met alle afkortingen, Engelse en Latijnse termen. Laten we in begrijpelijke taal met elkaar communiceren.”

Roxanne Vernimmen, lid van de raad van bestuur uit OLVG lichtte toe waarom het duurzaam inzetten van patiëntparticipatie zo belangrijk is. Geen losse initiatieven maar structureel inbedden in de organisatie en DNA.
Ellen Joan van Vliet, bestuurder van NIAZ nam het publiek mee in de NIAZ Global set die grotendeels gericht op is op patiëntparticipatie. Zij benadrukte dat het niet alleen gaat om het betrekken van patiënten, maar ook om de naasten en familie.

Praktijkvoorbeelden
Vervolgens gaven verschillende ziekenhuizen verfrissende voorbeelden hoe zij handen en voeten geven aan patiëntparticipatie. Enkele voorbeelden:

  • ‘Aangedane’ gewrichten van patiënten worden in 3D uitgeprint om informatie en behandeling goed te kunnen uitleggen. Geprinte items kunnen patiënten mee naar huis nemen om nog eens rustig te kunnen nadenken over welke behandelkeuze ze willen maken (Medisch Spectrum Twente)
  • Digibalie voor patiënten die extra hulp en uitleg nodig hebben in het gebruik van het patiëntenportaal. In een demo omgeving krijgen zij uitleg van een medewerker. (Martini Ziekenhuis)
  • Samen Beslissen traject op een polikliniek. Artsen krijgen scholing en training in hoe ze het beste de gesprekken kunnen voeren om de patiënt, waar mogelijk en waar gewenst, meer regie te geven. De gesprekken worden opgenomen en geëvalueerd. (OLVG)
  • In elke business case of projectplan wordt de vraag beantwoord ‘Wat levert dit op voor de patiënt?’ om steeds weer terug te gaan naar de bedoeling. (CWZ)
  • Leden van de Cliëntenraad nemen deel aan ziekenhuisbrede stuurgroepen, bijvoorbeeld van Kwaliteit & Veiligheid en lopen mee met (interne) audits. (St. Antonius Ziekenhuis)
  • Er worden ziekenhuis audits uitgevoerd gericht op ‘persoonsgerichte zorg’. (Catharina Ziekenhuis)

Verandermanagement
In het middagprogramma werd een interactief Verandermanagement spel gespeeld onder leiding van Prof. dr. Fedde Scheele en drs. Corry den Rooyen. In dit spel gingen verschillende groepen aan de slag met een verandervraagstuk gerelateerd aan patiëntparticipatie, zoals het betrekken van artsen bij de patiëntvisite of het implementeren van samen beslissen in de spreekkamer. Een mooie manier om op een gestructureerde manier met elkaar in discussie te gaan over verschillende aspecten van een veranderstrategie.

Opbrengst
De belangrijkste take home messages waren o.a.: 20% gaat over de inhoud en 80% over het proces proces waarin je verandermanagement nodig hebt om te verleiden. Kijk goed naar de context en wat de context nodig heeft, zet daar waar mogelijk verschillende strategieën uit om meerdere types in de organisatie te kunnen bedienen en te verleiden en vergeet niet om lol te maken.

Het was een dynamische dag met veel energie waarbij veel van elkaar geleerd is en waarmee patiëntparticipatie binnen Santeon een nieuwe impuls heeft gekregen.