Nieuws

14 maart 2019 2019darmkankerMaag Lever DarmVBHC

Maart darmkankermaand

In de darmkankermaand maart is er internationaal extra aandacht voor de alarmsignalen en risicofactoren van darmkanker. Jaarlijks krijgen bijna 14.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. Hoe vroeger darmkanker wordt opgespoord, hoe beter het te behandelen is. Of je darmkanker overleeft is sterk afhankelijk van het stadium bij de diagnose. Mits de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld is het een goed behandelbare vorm van kanker. Internist-oncoloog Leonie Mekenkamp van Medisch Spectrum Twente: “Mensen moeten bij klachten dus op tijd aan de bel trekken”. 

Alle aspecten van darmgezondheid 
Santeon ziekenhuizen willen daarom alle patiënten en bezoekers informeren over darmkanker en aandacht vragen voor preventie, ziekte, behandeling en zorg. Op social media en intranet vind je vanuit de Santeon ziekenhuizen verhalen van zorgverleners en patiënten over hun ervaringen en bijzondere technieken als HIPEC1 en minimaal invasieve chirurgie bij darmkanker. 

In meerdere Santeon ziekenhuizen wordt de extra aandacht voor darmkanker ook voor bezoekers van het ziekenhuis heel zichtbaar. Zo kun je in MST in Enschede door een reusachtige opblaasbare darm wandelen, en zien hoe darmpoliepen en andere darmafwijkingen eruit zien. Naast dit enorme model van een darm is daar informatie te vinden op een tv-scherm en in de vorm van folders. 

De goede en uitgebreide informatie van de Maag Lever Darm Stichting wordt door Santeon ziekenhuizen sowieso veel gebruikt om darmkanker aandacht te geven. 
Zo ook in het St. Antonius ziekenhuis, waar mensen met kanker en hun naasten in een stand informatie vinden over darmkanker en over de activiteiten van het inloophuis ‘Leven met kanker’. 
OLVG in Amsterdam heeft de laatste twee weken van maart ‘het kleinste kamertje’ van de Maag Lever Darm stichting in huis. Dit voorlichtingsmiddel van de Maag Lever Darm Stichting is een heus kamertje waarin een korte film over het thema darmkanker wordt vertoond. Vol humor bevordert het de bewustwording rondom darmkanker en herkenning van klachten. Ook in OLVG: een informatiekraam waar bezoekers van casemanagers informatie krijgen over de risico’s van darmkanker en advies over hoe je je buik gezond houdt. 
Tijdens de landelijke open dag van de zorg krijgen bezoekers in meerdere Santeon ziekenhuizen informatie over relevante onderzoeken waaronder de voor darmkanker zo belangrijke coloscopie. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met aandacht voor een goede darmgezondheid: In het Martini Ziekenhuis in Groningen staat die dag ook het poeppaleis waar kinderen en volwassenen kunnen zien hoe belangrijk dat is. 

Santeon en darmkanker 
Binnen Santeon heeft darmkanker altijd veel aandacht: Met behulp van de Value-Based Health Care methode vergelijken wij onderling de uitkomsten van onze zorg voor patiënten met darmkanker om zo deze zorg voor alle patiënten te verbeteren. Alle disciplines die betrokken zijn bij de diagnose en behandeling van darmkanker zijn in de verbeterteams vertegenwoordigd, net als binnenkort de patiënt zelf. Als Santeon ziekenhuizen zijn wij dus niet alleen specialisten in de behandeling van darmkanker, wij doen ook onderzoek naar de ziekte én de werkwijze in de ziekenhuizen om de zorg voor onze patiënten voortdurend te verbeteren. 

opblaasbare darm in MST

In Medisch Spectrum Twente staat er deze maand een opblaasbare darm waar je door heen kunt wandelen zoals te zien op bovenstaande foto.