Onderzoek

actueel

Lopende onderzoeken

BCG Prime studie
In Nederland doen we met 22 ziekenhuizen, waaronder alle UMC’s en de Santeon ziekenhuizen mee aan de BCG Prime studie, die onderzoekt of het vaccin tegen tuberculose bescherming biedt tegen de gevolgen van een infectie met het coronavirus bij kwetsbare ouderen. De BCG Prime studie biedt een geweldige kans om gezamenlijk op te trekken met maatschappelijke meerwaarde. Lees hier meer over dit onderzoek

PSMA-select studie prostaatkanker
Onderzoek naar vermindering klierdissecties bij patiënten met prostaatkanker. De Santeon ziekenhuizen ontvangen hiervoor financiering vanuit ZonMw. Lees hier meer over dit onderzoek.

COVID-19
Met subsidie vanuit ZonMw doen de Santeon ziekenhuizen onderzoek naar de inzet van geneesmiddelen bij COVID-19. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Santeon Farmadatabase, waarin jarenlang vanuit zeven topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland dagelijks alle in het ziekenhuis voorgeschreven geneesmiddelen samen komen. Lees hier meer over dit onderzoek.

Uitgezaaide longkanker
Christine Cramer onderzoekt de real-world evidence van het effect van behandeling van uitgezaaide niet-kleincellig en kleincellig longkanker.

Uitgezaaide prostaatkanker
Arts-onderzoeker Timo Soeterik onderzoekt  patiënten met niet uitgezaaide prostaatkanker. Tijdens zijn onderzoek kijkt hij naar variatie in diagnostiek en behandeling tussen de ziekenhuizen. Ook onderzoekt hij de real-world evidence uitkomsten van active surveillance (niet direct opereren van niet-uitgezaaide prostaatkanker) bij laag risicopatiënten.

Samen Beslissen
Jet Ankersmit, Noel Engels en Janine Prick doen onderzoek naar het gebruik van zorginformatie ten behoeve van samen beslissen. Dit in het kader van het landelijke programma Experiment Uitkomstindicatoren dat Santeon uitvoert in opdracht van het Ministerie van VWS om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer.

Wetenschappelijke publicaties

Voor het gezamenlijk doen van wetenschappelijk onderzoek kan een onderzoeker uit een van de Santeon ziekenhuizen data opvragen uit de andere Santeon ziekenhuizen. Het Santeon Samen Beter programma maakt ook gebruik van grote datasets per ziekenhuis. Om deze data geanonimiseerd of gepseudonimiseerd centraal beschikbaar te krijgen, zijn er verschillende afspraken gemaakt. Onder het kopje dataprotocol vindt u meer informatie over deze afspraken. Als een onderzoeker of data-analist vanuit Santeon een aanvraag wil doen voor data uit de Santeon-ziekenhuizen, kan hij/zij een aanvraag indienen bij de beheercommissie.

De Santeon-beheercommissie toetst aanvragen voor (kwaliteits)onderzoeken op basis van toetsingscriteria.

Procedure
Voor het indienen van een aanvraag bij de beheercommissie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris via beheercommissie@santeon.nl. Voor een aanvraag zijn deze documenten noodzakelijk

Leden
De beheercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van ieder ziekenhuis, benoemd door de betreffende Raad van Bestuur, aangevuld met een jurist, epidemioloog, functionaris gegevensbescherming en ambtelijk secretaris benoemd door Santeon. Na goedkeuring door de beheercommissie moet er per ziekenhuis nog toestemming gegeven worden door de Raad van Bestuur. Bureau Onderzoek en Innovatie regelt volgens een afgesproken procedure (binnen 2 weken) met alle 7 ziekenhuizen die goedkeuring.

De beheercommissie bestaat uit:
CWZ – J. van den Ouweland
Catharina Ziekenhuis – R. Grouls
MST – S. Oude Wesselink,
Martini Ziekenhuis – J. Keers
OLVG – M.A.A.J. van den Bosch (voorzitter) /  E.J.F. Franssen
St Antonius Ziekenhuis – P.G. Noordzij
Maasstad Ziekenhuis – C.A. van Donselaar
Santeon – E. Rusch / L. Dijksman / P. Dalhuisen / G.Wierenga

privacy

Dataprotocol

Om te kunnen werken met (niet direct herleidbare) patiëntgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek biedt ieder ziekenhuis haar patiënten de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens. Hiervoor heeft ieder ziekenhuis een ” geen bezwaar” procedure en folder opgesteld.  Op de websites van de ziekenhuizen kunt u meer informatie vinden over de procedures. Daar wordt ook uitleg gegeven welke onderzoeksactiviteiten in het betreffende ziekenhuis wordt gedaan en wat daar qua privacy voor geregeld is. Binnen Santeon beperken we ons tot onze opdracht om, al dan niet aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, met behulp van niet direct herleidbare patiëntgegevens, de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Een en ander is vastgelegd in het dataprotocol.

Dataprotocol Santeon