Beste therapie voor de beste prijs

Farmacotherapie en farmacie

Dure geneesmiddelen

Binnen Santeon streven we naar doelmatige zorg: de beste therapie voor de beste prijs. We zorgen dat patiënten de meest effectieve medicatie krijgen én hebben oog voor het beheersbaar houden van de zorgkosten van dure geneesmiddelen.

Santeon vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt gekeken naar het inzetten van dure geneesmiddelen. Daarom ontwikkelen we voor deze geneesmiddelen medicatierichtlijnen. Dit houdt in dat voorschrijvers van medicatie en apothekers, op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaring, voor geselecteerde aandoeningen de meest optimale behandeling uitwerken. Ze maken een selectie voor de meest effectieve medicatie met de minste bijwerkingen, beschrijven het ideale gebruik ervan en optimaliseren het zorgpad. Deze zogeheten beste therapie leggen zij vervolgens vast in Santeon medicatierichtlijnen.

Het daadwerkelijke gebruik van de medicatierichtlijnen en de effectiviteit ervan, wordt gemonitord middels de Santeon Farmadatabase. Hierin leggen de zeven Santeon ziekenhuizen vast welke medicatie wordt voorgeschreven, toegediend en gedeclareerd. De Farmadatabase, een unieke bron voor informatie over toegepaste geneesmiddelen, wordt ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek binnen Santeon en als informatiebron voor de Samen Beter programma’s.

Formulier

Aanvragen medicatierichtlijnen

De medicatierichtlijnen die Santeon heeft opgesteld voor dure geneesmiddelen zijn voor iedereen toegankelijk. U vraagt ze eenvoudig aan via onderstaand formulier. Er zijn richtlijnen voor de volgende aandoeningen:

  1. Dikke darmkanker
  2. Prostaatkanker
  3. Borstkanker
  4. Maag Darm Leverziekten
  5. Reuma
  6. Psoriasis
  7. Hematologie
  8. Longkanker
  9. Multiple Sclerose
  10. Ernstig Astma
Inspiratie

Jaarlijks proces farmacie en farmacotherapie

Binnen Santeon streven we naar doelmatige zorg: de beste therapie
voor de beste prijs. We zorgen dat patiënten de meest effectieve
medicatie krijgen én hebben oog voor het beheersbaar houden van
de zorgkosten van dure geneesmiddelen.

Download als PDF

Aanvraagformulier Santeon richtlijnen