Jaaroverzicht 2017

Santeon is een uniek landelijk samenwerkingsverband waarin zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Wat onze samenwerking uniek maakt, is dat onze professionals bij elkaar in de keuken kijken. Met Value-Based Health Care als leidend principe worden de beste resultaten overgenomen en als standaard geïmplementeerd om de waarde van zorg voor onze patiënten te vergroten.

Voor en met patiënten

Bij alles wat Santeon doet staat het belang van de patiënt centraal. Hij wordt ‘beter beter’; niet alleen de medische kwaliteit, maar ook de ervaring van de patiënt verbetert. Dit komt omdat de zeven Santeon ziekenhuizen patiënten direct betrekken bij het verbeteren van de zorg. Zo worden zij steeds meer en beter geïnformeerd zodat ze mee kunnen beslissen, met de arts, over behandelopties in hun eigen behandeltraject.

Douwe Biesma

Voorzitter

We hebben een werkwijze ontwikkeld waarin artsen en behandelteams, samen met patiënten, structureel samen leren door variaties in uitkomsten en behandelopties te bespreken.

 

Binnen de Santeon ziekenhuizen werken ruim 550 professionals in Santeon verbeterteams aan betere uitkomsten voor onze patiënt.

Wat is Value-Based Health Care?

De Value-Based Health Care methode (VBHC-methode) is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Binnen Santeon hebben we een VBHC-model ontwikkeld waarin artsen en behandelteams van de zeven ziekenhuizen structureel samen leren, verbeteren en verbeterpunten implementeren in de eigen ziekenhuizen.

Onze toekomst

In december 2017 startte Pieter de Bey als nieuwe directeur van Santeon. “Ik ben zeer gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere vormgeving van VBHC binnen Santeon. Als Santeon ziekenhuizen willen we voorop lopen en toonaangevend zijn in de wijze waarop de ziekenhuiszorg in Nederland is georganiseerd en wordt aangeboden. We hanteren daarbij vijf ambities voor de toekomst van onze ziekenhuiszorg en onze patiënten. Deze zijn tot stand gekomen in co-creatie met patiënten, partners en innovators. Hieraan willen we de komende jaren een krachtige impuls geven”.

Pieter de Bey

Directeur Santeon

Resultaten 2017

Wat hoogtepunten over 2017 die Santeon breed behaald zijn hebben we hieronder in kaart gebracht.

 

10-jarig bestaan van Santeon

In 2017 vierde Santeon haar 10-jarig bestaan. Sinds de start in 2007 is Santeon uitgegroeid tot een uniek en toonaangevend samenwerkingsverband tussen 7 ziekenhuizen.

Toetreding van Maasstad Ziekenhuis

In juli 2017 verwelkomen we het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Hiermee is Santeon de eerste ziekenhuisgroep in Nederland met landelijke dekking. Voor patiënten betekent dit dat er altijd een Santeon ziekenhuis in de buurt is. Om dit kracht bij te zetten is dit zichtbaar gemaakt door Santeon op te nemen in de logo’s van alle ziekenhuizen.

Uitkomsten borstkanker verbetercyclus

Eind 2017 zijn de eerste resultaten van de Value-Based Health Care (VBHC) verbetercyclus voor borstkankerzorg openbaar gemaakt. Elk Santeon ziekenhuis heeft de aanpak en resultaten van de verbetercyclus gepubliceerd op zijn website. Patiënten krijgen op deze manier inzicht in wat we hebben verbeterd en waarom.

 

Uitbreiding VBHC-verbetercyclus

Het aantal aandoeningen met een VBHC-verbetercyclus in de 7 ziekenhuizen is uitgebreid naar 7:
Borstkanker, CVA, Darmkanker, Heupartrose, Longkanker, Nierschade en Prostaatkanker.

Farmadatabase

De Santeon ziekenhuizen registreren per patiënt anoniem alle recepten, diagnoses en behandeluitkomsten in de Santeon Farmadatabase. Hiermee ontstaat er zicht op de meest effectieve behandeling met medicatie en vermindert de variabiliteit in het voorschrijven van medicatie tussen de Santeon ziekenhuizen.

VBHC Collaboration award

Santeon heeft op het jaarlijkse Value-Based Health Care (VBHC) Event de Collaboration award 2017 in ontvangst genomen. Het is de tweede keer dat de ziekenhuisgroep deze prijs wint. Ook in 2015 was de jury overtuigd van de kracht van de samenwerking binnen Santeon om de zorg te verbeteren tegen lagere kosten.

Unieke contracten met zorgverzekeraars

Santeon heeft met drie zorgverzekeraars prestatiecontracten afgesloten waarbij niet volume maar de geleverde kwaliteit van zorg leidend is. Het gaat om contracten over borstkankerzorg met de zorgverzekeraars CZ, Menzis en Multizorg. Santeon zette met deze voor Nederland nieuwe aanpak een belangrijke stap om in alle aangesloten ziekenhuizen voor alle patiënten de beste borstkankerzorg van Nederland te leveren.

Vijf ambities

De Santeon ziekenhuizen willen voorop lopen en toonaangevend zijn in de wijze waarop de ziekenhuiszorg in Nederland is georganiseerd en wordt aangeboden. Wij presenteren vijf ambities voor de toekomst van onze ziekenhuiszorg en onze patiënten. Deze zijn tot stand gekomen in co-creatie met en toetsing door patiënten(groepen) en andere belangrijke partners en innovators. In totaal leverden ruim 2.000 patiënten een bijdrage.