Voor succesvolle implementatie van uitkomstinformatie in de dagelijkse praktijk is het belangrijk dat patiënten betrokken zijn bij het selecteren van uitkomstindicatoren. Het doel van dit project is om te onderzoeken in hoeverre dit al gebeurt, en wat vervolgens de invloed hiervan is op het gebruik van uitkomstinformatie in de dagelijkse praktijk.

Werkwijze

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Samen Beter programma van de zeven Santeon ziekenhuizen en bestaat uit drie stappen:

  • Het meten van patiëntparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren
  • Het gebruik van uitkomstinformatie in kaart brengen middels interviews en vragenlijsten
  • Het onderzoeken van een relatie tussen patiëntparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren en het gebruik van deze uitkomstinformatie

Wat levert het op?

Er zal een draaiboek voor patiëntparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren worden opgesteld en open acces gepubliceerd worden.

Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Jet Westerink.

1