Totaal aantal patiënten

Hier ziet u het aantal patiënten met niet uitgezaaide prostaatkanker dat onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis, waarbij ook de diagnose heeft plaatsgevonden in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2018

1.168 patiënten

Hier ziet u de leeftijdsverdeling van patiënten met prostaatkanker die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2018

Leeftijd

24% < 65 jaar
50% tussen 65 - 74 jaar
26% > 75 jaar

Hier ziet u de verdeling van de Gleason-score van patiënten met prostaatkanker die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis, op het moment van diagnose.

Periode: 2018

Gleason-score op het moment van diagnose

37% Gleason-score < 7
40% Gleason-score 7
23% Gleason-score > 7
Meer informatie

Met de Gleason-score geven artsen aan hoe agressief de prostaatkanker is. Deze score is een getal tussen 6 en 10. Hoe minder de kankercellen lijken op normaal weefsel van de prostaat, hoe kwaadaardiger de tumor en hoe hoger dit getal.

Hier ziet u de PSA-waarde van patiënten met prostaatkanker die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis, op het moment van diagnose.

Periode: 2018

PSA-waarde op het moment van diagnose

50% < 10 ng/mL
27% 10-20 ng/mL
19% > 20 ng/mL
4% onbekend
Meer informatie

PSA staat voor Prostaat Specifiek Antigen en is een eiwit dat alleen door de prostaat wordt gemaakt. Dit wordt uitgedrukt in de eenheid nanogram per mililiter (ng/mL). Een PSA-waarde hoger dan 3 kan een indicatie zijn voor vervolgonderzoek.

Hier ziet u de d’Amico score, oftewel de risico-indeling, van patiënten met prostaatkanker die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis, op het moment van diagnose.

Periode: 2018

Risico-indeling (d'Amico)

20% laag
32% intermediate
46% hoog
2% onbekend
Meer informatie

Het d’Amico-classificatiesysteem is één van de meest gebruikte benaderingen voor het beoordelen van het risico op prostaatkanker. Dit wordt bepaald op basis van drie factoren: de Gleason-score, de PSA-waarde en de locatie van de tumor. Bij een laag of intermediate risico zit de tumor vaak in de prostaat, bij hoog risico ook buiten het prostaat. De risico-indeling is als volgt:

  • Laag risico: Gleason-score <7, PSA-waarde <10 ng/mL
  • Intermediate risico: Gleason-score 7, PSA-waarde tussen 10 en 20 ng/mL
  • Hoog risico: Gleason-score >7, PSA-waarde >20 ng/mL