Totaal aantal patiënten

Hier ziet u het aantal patiënten met niet-kleincellige longkanker (stadium I of II) dat onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis. Verwezen patiënten die (gedeeltelijk) in een Santeon ziekenhuis behandeld worden, zijn hierin niet meegenomen.

Periode: 2018

358 patiënten

Hier ziet u de leeftijdsverdeling van patiënten met niet-kleincellige longkanker (stadium I of II) die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2018

Leeftijd

28% < 65 jaar
42% tussen 65 - 74 jaar
30% ≥ 75 jaar

Hier ziet u de man/vrouw verdeling van patiënten met niet-kleincellige longkanker (stadium I of II) die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2018

Geslacht

Man
Vrouw
52% man
48% vrouw

Hier ziet u de verdeling van patiënten met niet-kleincellige longkanker in stadium I en II. Patiënten in stadium III en IV zijn in dit figuur niet meegenomen.

Periode: 2018

Verdeling per stadium

68%
Stadium I
32%
Stadium II