Hier ziet u het totaal aantal CVA-patiënten dat onder behandeling is een Santeon ziekenhuis.

Het aantal patiënten is gebaseerd op de groep patiënten met een hersenbloeding die via de Spoedeisende Hulp is opgenomen in een periode van 6 maanden in 2018 (exclusief verwezen patiënten).

Het aantal patiënten is gebaseerd op de groep patiënten met een herseninfarct die via de Spoedeisende Hulp tussen oktober 2019 en maart 2020 (exclusief verwezen patiënten).

Totaal aantal patiënten

hersenbloeding
174
herseninfarct
1.579

Aantal behandelde patienten

Hier ziet u de verschillende soorten behandelingen in een Santeon ziekenhuis die mogelijk zijn bij een herseninfarct.

Bij een hersenbloeding zijn er in de acute fase – behalve verlagen van de bloeddruk – geen behandelmogelijkheden.

Bij een herseninfarct zijn er in de acute fase verschillende behandelingen mogelijk. De intra-arteriële behandeling wordt niet in ieder ziekenhuis gegeven. Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis, OLVG en Martini ziekenhuis hebben afspraken met ziekenhuizen in de regio waarnaar patiënten worden doorverwezen.

Als behandeling in de acute fase niet mogelijk is, gaan patiënten rechtstreeks naar de stroke unit voor verder onderzoek naar de oorzaak, behandeling van risicofactoren en opstarten van revalidatie.

Behandeling

23%
intraveneuze trombolyse
6%
intra-arteriële behandeling
71%
alleen revalidatie

Behandelingen

intraveneuze trombolyse

intra-arteriële behandeling

Hier ziet u de tijd tot behandeling van CVA-patiënten onder behandeling in een Santeon ziekenhuis. De snelheid waarmee patiënten behandeld worden met trombolyse (als dit mogelijk is), is bepalend voor het succes van de behandeling. Het is daarom van belang om bij een CVA zo snel mogelijk de huisarts of 112 te bellen en naar de spoedeisende hulp te komen. Als na het begin van de CVA 4,5 uur is verstreken, dan heeft intraveneuze trombolyse geen zin meer. Een intra-arteriële behandeling is soms nog tot 24 uur na het ontstaan van het CVA mogelijk.

Tijd tot behandeling

27 minuten
is de tijd dat patiënten worden behandeld na binnenkomst in het ziekenhuis

Tijd tot behandeling

minuten

Hier ziet u de leeftijdsverdeling van patiënten met een CVA die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Leeftijd

Hersenbloeding
57%
patiënten > 75 jaar
Herseninfarct
48%
patiënten > 75 jaar

Leeftijd 75 +

patiënten > 75 jaar

patiënten > 75 jaar

Hier ziet u de verhouding herseninfarct / hersenbloeding van de CVA-patiënten die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Herseninfarct
Het herseninfarct komt het meeste voor. Een deel van de hersenen krijg te weinig bloed, waardoor het hersenweefsel is beschadigd. Dit kan ontstaan door lokale trombose of doordat een stolsel van elders wordt versleept naar de hersenen en daar vastloopt. Een stolsel kan afkomstig zijn uit de halsslagaderen of uit het hart. Het achterliggende deel van de hersenen krijgt hierdoor te weinig zuurstof en raakt beschadigd.

Hersenbloeding
Een hersenbloeding ontstaat door gesprongen bloedvat. Dit kan veroorzaakt worden door afwijkende bloedvaten of door zwakke plekken. Ook speelt hoge bloeddruk vaak een rol.

Verhouding

10% hersenbloeding
90% herseninfarct

Verhouding hersenbloeding / herseninfarct

Hier ziet u de man/vrouw verhouding van CVA-patiënten onder behandeling in een Santeon ziekenhuis.

Geslacht

Hersenbloeding
Man
Vrouw
52% man
48% vrouw
Herseninfarct
Man
Vrouw
55% man
45% vrouw

Verhouding Man/Vrouw

Hersenbloeding

Herseninfarct

Hier ziet u de verblijfplaats van CVA-patiënten onder behandeling in een Santeon ziekenhuis na ontslag uit het ziekenhuis.

Patiënten met een bloeding zijn vaker ernstiger aangedaan en hebben minder kans op goed herstel.

Bij publicatie was de data van CWZ over hersenbloeding niet beschikbaar.

Verblijfplaats na ontslag

Hersenbloeding
24% thuis
9% revalidatiecentrum
5% verpleeghuis
24% geriatrisch revalidatie verpleeghuis
Herseninfarct
59% thuis
7% revalidatiecentrum
2% verpleeghuis
20% geriatrisch revalidatie verpleeghuis

Verblijfplaats na ontslag

Hersenbloeding

Herseninfarct

Hier ziet u de kans op overleving na ontslag uit het ziekenhuis. Soms is de beroerte zo ernstig dat patiënten hieraan overlijden. Dit is bij bloedingen vaker het geval dan bij herseninfarcten. Sommige ziekenhuizen maken de keuze om hun patiënten voor palliatieve zorg wel of niet over te plaatsen naar een hospice. Dit kan van invloed zijn op het sterftecijfer.

Overleving

Na ontslag uit ziekenhuis

Hersenbloeding
71%
patiënten nog in leven
Herseninfarct
95%
patiënten nog in leven

Overleven bij ontslag

patiënten nog in leven

patiënten nog in leven

U ziet hier het aantal dagen dat de patiënt in het ziekenhuis ligt. Wanneer de gevolgen van een CVA relatief licht zijn dan volstaat vaak een korte opname voor bewaking, onderzoek en revalidatie. Daarna kan patiënt naar huis om verder te revalideren. Wanneer een CVA ernstiger is of wanneer er complicaties ontstaan, dan is vaak een langere opname nodig. Patiënten worden hierna vaak overgeplaatst naar een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een verpleeghuis. Wanneer patiënten zeer ernstig zijn aangedaan volgt overplaatsing naar een verpleeghuis.
Patiënten met een heropname zijn niet meegenomen.

Opnameduur

Hersenbloeding
44% 0-5 dagen
27% 6-10 dagen
29% > 10 dagen
Herseninfarct
59% 0-5 dagen
23% 6-10 dagen
18% > 10 dagen

Opnameduur

Hersenbloeding

Herseninfarct

Hier ziet u de mRS-score van patiënten met een CVA. Dit is een maat voor de functionele status van een patiënt 3 maanden na een herseninfarct. Hier ziet u het percentage patiënten met een mRS score tussen 0-2 en een MRS score tussen 3-5. Patiënten met een score van 0-2 hebben geen of weinig beperkingen in hun dagelijks functioneren. Patiënten met een score van 3-5 hebben beperkingen in hun dagelijks functioneren.

Functionele status 3 maanden na herseninfarct

73%
27%
Score 0-2 ADL zelfstandig
Score 3-5 ADL onzelfstandig

Score 0-2 ADL zelfstandig

Score 3-5 ADL onzelfstandig

De NIHSS brengt de neurologische kernmerken van een patiënt met een CVA in kaart en is een maat voor de ernst van het CVA. Het meetinstrument bevat de onderwerpen: niveau van bewustzijn en aandacht, zicht, motorische en sensorische functies, nalatigheid en taal- en spraakproductie. Er is sprake van een totaalscore (0-42). Een hogere score komt overeen met een ernstigere vorm van CVA.

Ernst CVA

National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score tijdens opname in het ziekenhuis na een herseninfarct

63%

NIHSS 0-4
0
100

29%

NIHSS 5-15
0
100

9%

NIHSS 16-42
0
100

NIHSS 0-4

NIHSS 5-15

NIHSS 16-42