Speciaal voor medisch specialisten

Santeon congres op 7 oktober 2022

Op vrijdag 7 oktober organiseert Santeon voor het eerst een congres speciaal voor medisch specialisten in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Van 9.30 tot 17.00 uur staat het programma in teken van kennis delen, inspiratie, elkaar ontmoeten en netwerken. In de ochtend en middag is
er keuze uit een ruim aanbod van break-out sessies met onderwerpen zoals de digitale transitie van de zorg, praktijkervaringen met waardegedreven zorg (vergelijken van uitkomsten en personaliseren van zorg), netwerkzorg in de regio, leiderschap en financiering
van de zorg in de toekomst.

Programma

9.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Opening door dagvoorzitter Astrid Joosten en Ilse van Stijn
10.10 uur Santeon strategie in vogelvlucht – Maurice van den Bosch
10.20 uur Keynote spreker dr. Jens Deerberg, CEO RoMed Kliniken Duitsland
11.05 uur Pauze
11.30 uur Break-out sessies: ronde 1
12.30 uur Lunch en netwerken
13.30 uur De blik van buiten – Pitches & paneldiscussie met de zaal
14.30 uur Break-out sessies: ronde 2
15.40 uur Inspiratie voor onderweg door prof. Kiki Lombarts over Professional Performance
16.15 uur Afsluiting door Ilse van Stijn
16.30 uur Borrel

Sprekers

Tijdens het congres spreken toonaangevende nationale en internationale keynote sprekers waaronder dr. Jens Deerberg, CEO RoMed Kliniken Duitsland, voormalig CEO ICHOM en prof. dr. Kiki Lombarts, hoogleraar Professional Performance AMC. Tijdens de paneldiscussie gaan we in gesprek met Kees de Rijke, Generaal Koninklijke Landmacht en Stijn Verstijnen, ex-CEO Deliveroo over hun lessen in leiderschap en wat we daarvan kunnen leren in de zorg. Het programma wordt deze dag geleid door dagvoorzitter Astrid Joosten.

Wie is Kiki Lombarts?
Kiki Lombarts is hoogleraar Professional Performance aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). In haar loopbaan combineert ze onderzoek en advies in thema’s rondom ‘dokters en kwaliteit’. Kiki is geïnteresseerd in alles wat artsen beweegt en wat ze laten zien in de uitoefening van hun vak. De dokters zelf (wat drijft hen, hoe kijken ze naar zichzelf en naar de wereld, hoe leren ze, hoe oordelen ze?), hun werk (hoe voeren ze hun praktijk, hoe combineren ze al die verschillende professionele rollen, hoe zouden ze zich staande?) en de uitkomsten van hun handelen (voelt de patiënt zich gezien en gehoord, wordt de patiënt er beter van, hoe meten ze kwaliteit, verbeteren ze ook als dat kan?). Tijdens haar keynote biedt zij inspiratie voor onderweg en gaat ze in op de drie belangrijke elementen om als medisch specialist een leven lang goed te blijven in je professionele performance. Daarnaast geeft ze food for thought, onderbouwd vanuit onderzoek, wat helpt om daarbij ook nog gelukkig te blijven in je vak!

Wie is Stijn Verstijnen?
Stijn Verstijnen studeerde Technische Bedrijfskunde aan de TU/e in Eindhoven en is daarnaast MSc in Finance en in Entrepreneurship. Vanaf 2014 is hij betrokken bij de oprichting van diverse Tech-platforms in Nederland, waaronder meest recentelijk bij Deliveroo, een van de snelstgroeiende bedrijven van Europa. Bij Deliveroo was hij mede verantwoordelijk voor de exponentiële groei en het optimaliseren van het platform gericht op het aantrekken en behouden van bezorgers. Sinds 2022 richt hij zich op de zorg en heeft hij Orbis Health opgericht om patiënten die op een wachtlijst staan zo snel mogelijk aan een plek te helpen. Daarnaast is hij actief als investeerder en adviseur bij o.a. Carepay, een platform dat zich richt op het toegankelijk maken van zorg in Afrika.

Break-out sessies

Tijdens het congres zijn er 8 break-out sessies die twee keer gegeven worden: één ronde in de ochtend en één ronde in de middag. De inhoud van de sessies van de ochtend en de middag is meestal gelijk met uitzondering van drie sessies. Hieronder vind je meer informatie over de thema’s en inhoud van de sessies. Op het aanmeldformulier kan je aangeven naar welke sessie(s) je wilt gaan.

11.30 – 12.30 uurOCHTEND SESSIES
Kom je mee de (r)evolutie leiden? Digitale transitie als versneller van waardegedreven zorgDe digitale evolutie is onontkoombaar – wij nemen de leiding in plaats van dat het ons overkomt.
Monique Valentijn en Sjoerd Niehof nemen je mee in de actuele status van de digitale transitie in het collectief Santeon en geven een inkijk in wat deze ontwikkelingen voor jou betekenen als medisch specialist. Hoe ontlast digitalisering jou in je patiëntenzorg, hoe geeft het flexibiliteit en hoe blijf je in contact met je patiënten?
De praktijk van VBHC verbeterteams: wat levert het op? – Geboortezorg
(alleen in de ochtend)
Santeon heeft inmiddels ruime ervaring met het leren van elkaars uitkomsten en het verbeteren van de zorg in multidisciplinaire teams. In deze sessie neemt Marielle van Pampus je mee in de ervaringen van het team Geboortezorg. Welke resultaten zijn bereikt, wat zijn succesfactoren, welke vragen en dilemma’s spelen er?
Santeon en de wetenschap: parels en potentieel
(alleen in de ochtend) = vol
Wetenschap en waardegedreven zorg: een unieke combinatie, juist voor Santeon en voor onze patiënten. We staan aan het begin van een transitie om wetenschap en praktijk veel sterker aan elkaar te verbinden. Noodzakelijk om de maatschappelijke vraagstukken rondom kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te adresseren. In deze sessie laten we successen zien uit de wetenschap binnen Santeon, delen we de wetenschappelijke ambitie van Santeon en krijg je een crash course voor onderzoek binnen Santeon. Sprekers: Jan Grutters, Angelique Weel, Ellen Rusch, Paul van der Nat en Michael Koenders.
Samen beslissen in onze huizen: hoe werkt het
nou echt en wat is de meerwaarde in de
praktijk?
Santeon werkt aan personaliseren van zorg via het programma Samen Beter. In deze sessie laten
we zien hoe samen beslissen werkt in de praktijk binnen de acute zorg. We laten de meerwaarde
zien in de praktijk en hoe je er zelf mee aan de slag kan via de routekaart. Ook krijg je praktische handvatten over hoe je PROMs kunt gebruiken in de spreekkamer voor een betekenisvol gesprek met je patiënt om samen te komen tot de meest optimale behandeling. Sprekers: Renske van den Berg-Vos en René van den Dorpel.
Innovatieve netwerkzorg: hoe word je één team in je regio? = volEcht passende zorg bereiken kan alleen in een regionaal netwerk. Werken als één compact team rond
de patiënt en naasten, over de lijnen heen, is daarvoor nodig. Er zijn plekken waar dit lukt. Vandaag bespreken we deze voorbeelden en de lessen die daar worden getrokken. Onder andere komt de Virtual Ward aan bod die in Amsterdam vanuit OLVG, Cordaan, huisartsen en Zilveren Kruis samen met een technologisch platform is neergezet en draait voor vele zorgpaden. Spreker: Berend Buys Ballot.
Data en AI in de zorg – het nieuwe goud voor de dokter?We zien de zorg steeds verder digitaliseren en ook binnen Santeon zijn we daar samen voor aan het werk. Data speelt hierin ook een belangrijke rol, maar hoever zijn we binnen Santeon al actief in toepassingen van (big)data, AI en technologie? En welke rol heeft de dokter hierin? In deze sessie maak je o.a. kennis met hoe AI de optimale ontslagdag voor patiënten voorspelt. Sprekers: Ashley de Bie, Sade Faneyte, Christiaan van Swol en Marijn Kroes.
Disruptieve bekostiging voor (in) de zorgIn deze break-out sessie gaan we in op bekostigingsmodellen die hogere kwaliteit belonen i.p.v. de traditionele systemen die volume bekostigen. We laten je zien welke ervaring de Santeon ziekenhuizen al hebben opgedaan met afspraken met zorgverzekeraars die de juiste prikkels bevatten en zorgen voor gelijkgerichtheid met de medische staf. Denk aan de waardegerichte contractering van borstkankerzorg, hartzorg en het recente waardegerichte zorgcontract dat het Maasstad Ziekenhuis met zorgverzekeraars heeft gesloten. Ervaringen, kritische succesfactoren en het waarom van deze contracten komen aan bod. Sprekers: Paul van den Broek, Jeroen Schurink en Dennis Diederix.
Zorg voor de patiënt begint bij de zorg voor jezelf!
(alleen in de ochtend)
Als medisch specialist ben je de spil in een veranderend zorglandschap van digitalisering, meer en beter samenwerken in diverse teams en meer eigen regie van de patiënt. Hoe behoud je hierin je autonomie en hoe kun je het beste van jezelf naar boven (blijven) halen? Tijdens deze sessie ga je op ontdekkingstocht langs persoonlijke kernwaarden, ga je van frustratie naar inspiratie en actie en krijg je concrete handvatten om je werkplezier te optimaliseren. Spreker: Froukje Verdam.
14.30 – 15.30 uurMIDDAG SESSIES – Let op! bovenstaande sessies zijn identiek op de volgende sessies na:
De praktijk van VBHC verbeterteams: wat levert het op? – Heup artroseSanteon heeft inmiddels ruime ervaring met het leren van elkaars uitkomsten en het verbeteren van de zorg in multidisciplinaire teams. In deze sessie nemen Susan Tenniglo en Rudolf Poolman je mee in de ervaringen van het team Heup artrose. Welke resultaten zijn bereikt, wat zijn succesfactoren, welke vragen en dilemma’s spelen er?
Een waardevolle toekomst voor het MSB
= vol
Er wordt al jaren gesproken of dokters nu wel of niet allemaal in loondienst zouden moeten en over voor- en nadelen van het systeem van vrijgevestigde medisch specialisten. In deze sessie schetsen Amber Goedkoop en Robert Wagenmakers een duurzame toekomstvisie voor de MSB’s waarin zij optreden als partner in het samenspel met RvB’s om bij te dragen aan betaalbare, kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg nu en in de toekomst.
Psychologische veiligheid – wat is het en hoe krijg je het werkend? = volDe geheime motor achter teamsucces? Psychologische veiligheid. Zo blijkt uit onderzoek na onderzoek. Wat het is: erbij horen en toch jezelf kunnen zijn. Je mening durven geven en je superieuren durven uit te dagen. Volwaardig meedoen en daar ook de credits voor krijgen. In deze workshop leert Hans van der Loo je hoe je een psychologisch veilig klimaat kunt creëren. Om zodoende sneller te kunnen leren en innoveren en beter te presteren.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 30 september via onderstaand aanmeldformulier. Je ontvangt een bevestiging per mail. In de week voorafgaand aan het congres ontvang je een uitgebreide mail met alle laatste details. Aan dit congres zijn 5 accreditatiepunten (ABAN) toegekend.

Mocht je tussentijds vragen hebben, stuur dan een mailbericht naar: congres@santeon.nl.
We kijken uit naar jouw deelname op 7 oktober 2022!

1