Samen Beter Diabetes

Samen Beter

Betere zorg voor patiënten met diabetes

Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is een chronische stofwisselingsziekte. Bij diabetes zit er te veel suiker in het bloed. Het lichaam kan de bloedsuiker niet op peil houden. Hiervoor is het hormoon insuline nodig. Diabetes type 1 en 2 zijn de bekendste vormen. Bij diabetes type 1 maakt de alvleesklier geen insuline meer aan en moet insuline worden toegediend met een pen of een pomp. Diabetes type 1 kan niet worden voorkomen of genezen. Bij diabetes type 2 reageert het lichaam minder goed op insuline. De behandeling hiervoor bestaat uit leefstijlaanpassingen en medicatie.

In 2019 hebben circa 1,1 miljoen mensen de diagnose diabetes gekregen. 1 op de 10 diabetespatiënten heeft diabetes type 1.
(Bron: Volksgezondheidenzorg.info)

Het Samen Beter Programma richt zich op diabetes type 1.

Patiëntgerichte informatie

Hoe werkt deze infographic?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de zorg die Santeon ziekenhuizen bieden voor diabetes-patiënten en de uitkomsten van deze zorg. We hebben deze informatie visueel verwerkt en in blokken weergegeven. Alle blokken bevatten een ‘i’. Hier kunt u op klikken om te lezen wat er in het blok wordt weergegeven. Ook vindt u hier soms uitleg over een onderwerp. U ziet ook de knop ‘vergelijk ziekenhuizen’. Als u hierop klikt ziet u de uitkomsten van de verschillende Santeon ziekenhuizen.

Totaal aantal patiënten

Hier ziet u het aantal patiënten met diabetes type 1, dat onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2021.

6.076 patiënten met diabetes type 1

Patiënten met diabetes type 1

Hier ziet u de leeftijdsverdeling van patiënten met diabetes die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2021

Leeftijd

21% < 30 jaar
36% tussen 30 – 49 jaar
35% tussen 50 – 69 jaar
8% ≥ 70 jaar

Hier ziet u de man/vrouw verdeling van patiënten met diabetes die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2021

Geslacht

Man
Vrouw
56% man
44% vrouw

Hier ziet u hoe lang patiënten met diabetes die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis reeds zijn gediagnosticeerd, ingedeeld in categorieën.

Periode: 2021

Diagnose sinds

13% tussen 0 – 5 jaar
16% tussen 5 – 10 jaar
15% tussen 10 – 15 jaar
57% > 15 jaar

Hier ziet u de HbA1c-waarde van patiënten die onder behandeling zijn van een Santeon ziekenhuis, ingedeeld in categorieën.

Periode: 2021

HbA1c-waarde

30%
≤53 mmol/mol
36%
tussen 54 – 64 mmol/mol
20%
tussen 65 – 74 mmol/mol
14%
≥75 mmol/mol
Meer informatie

Het HbA1c is een maat voor het gemiddelde van de bloedglucosewaarden over de afgelopen 2 tot 3 maanden. Deze waarde wordt bepaald in het laboratorium. Dit wordt uitgedrukt in de eenheid mmol/mol. De algemene streefwaarde voor het HbA1c is minder dan 53 mmol/mol.

Hier ziet u op welke wijze patiënten met diabetes die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis insuline krijgen toegediend.

Periode: 2021

Type insulinetherapie


33% pomp
67% pen
Meer informatie

Diabetes type 1 wordt behandeld met insuline. Dit gebeurt met een insulinepen of insulinepomp. Als een patiënt vaker dan vier keer per dag insuline gebruikt, wordt soms in overleg met de behandelaar overgestapt van insulinepen op een insulinepomp.