Samen Beter Borstkanker test

resultaten

Betere zorg voor borstkankerpatiënten

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 17.000 mensen de diagnose borstkanker, waarvan ongeveer 131 mannen. 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Borstkanker is daarmee in Nederland de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Voor het dertigste levensjaar is deze kans klein. Circa 80% van de vrouwen bij wie borstkanker wordt ontdekt is 50 jaar of ouder. Het aantal borstkanker diagnoses zal de komende jaren stijgen, naar schatting tot ruim 20.000 in 2020. (Bron: borstkanker.nl).

Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom borstkankerpatiënten. De resultaten hiervan leest u hier.

Toelichting resultaten

In onderstaande infographic laten we de resultaten zien van DCIS (de voorloper van borstkanker) en invasief (diagnose borstkanker). De Santeon ziekenhuizen behandelen ook gemetastaseerde (uitgezaaide) patiënten. Hiervan laten we nu alleen de aantallen zien, in de toekomst volgen hiervan ook de resultaten.
Deze infographic geeft voornamelijk chirurgische uitkomsten en deels oncologische uitkomsten weer. Ook dit wordt de komende tijd aangevuld met uitkomsten zoals radiotherapie, plastische chirurgie etc.
De data in de infographic omvat alleen de in het ziekenhuis behandelde borstkanker patiënt (geen verwezen patiënten) en alleen vrouwen.

SANTEON PRESTATIES

Resultaten Santeon 2019

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid:

Stadium 1: De tumor in de borst is kleiner dan 2 centimeter en er zijn geen uitzaaiingen in de lymfeklieren in de oksel. Er kunnen ook uitzaaiingen in de lymfeklieren van de oksel zitten, maar er zijn geen uitzaaiingen in andere organen.

Stadium 2: De tumor is tussen de 2 en 5 centimeter groot. Er kunnen ook uitzaaiingen in de lymfeklieren van de oksel of het borstbeen zitten, maar er zijn geen uitzaaiingen in andere organen.

Stadium 3: De tumor is groter dan 5 centimeter. Er kunnen ook uitzaaiingen in de lymfeklieren van de oksel zitten.

DCIS
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018 (n=522).

Invasief
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018 (n=1375).

Aantal patiënten per stadium

Er zijn verschillende soorten borstkanker die onderverdeeld worden in verschillende stadia.

DCIS 522
1375
61% Stadium I
33% Stadium II
6% Stadium III
Vergelijk ziekenhuizen

Aantal patiënten

DCIS

Invasief

DCIS
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018 (n=522).

Invasief
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018 (n=1375).

BMI

De Body Mass Index (BMI) is een maat voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte.

1% BMI < 18,5
Ondergewicht
39% BMI 18,5 – 24,9
Normaal gewicht
27% BMI 25 – 29,99
Overgewicht
22% BMI > 30
Obesitas
1% BMI < 18,5
Ondergewicht
37% BMI 18,5 – 24,9
Normaal gewicht
29% BMI 25 – 29,99
Overgewicht
24 % BMI > 30
Obesitas
Vergelijk ziekenhuizen

BMI

Invasief

Invasief

DCIS
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018 (n=522).

Invasief
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018 (n=1375).

Leeftijd

13% Van de patiënten is
jonger dan 50 jaar
81% Van de patiënten is
tussen 50 en 74 jaar
6% Van de patiënten is
75 jaar of ouder
19% Van de patiënten is
jonger dan 50 jaar
67% Van de patiënten is
tussen 50 en 74 jaar
14% Van de patiënten is
75 jaar of ouder
Vergelijk ziekenhuizen

Leeftijd

DCIS

Invasief

Gebaseerd op de groep patiënten met diagnose DCIS of invasieve borstkanker in de periode januari t/m april 2018 (en een follow-up t/m 6 maanden na diagnose).

Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 51 patiënten totaal
Medisch Spectrum Twente: 74 patiënten totaal
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 79 patiënten totaal
Maasstad Ziekenhuis: 66 patiënten totaal
OLVG: 99 patiënten totaal
Martini Ziekenhuis: 66 patiënten totaal
St. Antonius Ziekenhuis: 97 patiënten totaal

Aanvullend radiologisch onderzoek

Iedereen krijgt een mammagrafie en echo, maar er kan aanvullend onderzoek nodig zijn om de juiste diagnose te bepalen.

39% MRI Scan
14% PET-scan
11% CT Scan
2% SPECT Scan
3% Botscan
Vergelijk ziekenhuizen

Aanvullend radiologisch onderzoek (DCIS en Invasief)

Borstsparend: Sparend wil zeggen dat slechts een deel van de borst verwijderd hoeft te worden en de eigen borst behouden blijft.
Borst amputatie zonder directe reconstructie: de hele borst wordt verwijderd.
Borst amputatie met directe reconstructie: de hele borst wordt verwijderd. In de meeste gevallen is het mogelijk om direct na de verwijdering een reconstructie te verrichten.

DCIS
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018 (n=522).

Invasief
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018 (n=1375).

Primaire operatietype

Er zijn verschillende type operaties mogelijk voor de behandeling van borstkanker.

74% Borst besparend
14% Borst amputatie zonder
directe reconstructie
12% Borst amputatie met

directe reconstructie
73% Borst besparend
20% Borst amputatie zonder
directe reconstructie
7% Borst amputatie met

directe reconstructie
Vergelijk ziekenhuizen

Primaire operatietype

DCIS

Invasief

Behandelopties

Radiotherapie
Hormoontherapie
Operatie
Reconstructie
Radiotherapie
Neo-adjuvante therapie
Adjuvante therapie
Hormoontherapie
Operatie
Reconstructie
Vergelijk ziekenhuizen

Behandelopties

DCIS

Invasief

Een schildwachtklierprocedure is een operatie waarbij de chirurg de schildwachtklier opzoekt en verwijdert. Het doel van deze procedure is om uitzaaiingen in de lymfeklieren zo vroeg mogelijk te ontdekken.

Gebaseerd op de groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 15 van de 73 patiënten (21%)
Medisch Spectrum Twente: 62 van de 73 patiënten (85%)
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 28 van de 83 patiënten (34%)
Maasstad Ziekenhuis: 32 van de 44 patiënten (73%)
OLVG: 56 van de 81 patiënten (69%)
Martini Ziekenhuis: 62 van de 81 patiënten (77%)
St. Antonius Ziekenhuis: 35 van de 87 patiënten (40%)

Schildwachtklierprocedure

Het percentage schildwachtklierprocedures bij DCIS

Invasief
57%
43%
Wel
Niet
Vergelijk ziekenhuizen

Gebaseerd op de groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018.

Een okselklierdissectie is een operatie waarbij de chirurg alle lymfeklieren in de oksel verwijdert. Daarna wordt onderzocht in hoeveel lymfeklieren uitzaaiingen zitten.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 3 van de 10 patiënten (30%)
Medisch Spectrum Twente: 17 van de 18 patiënten (94%)
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 6 van de 48 patiënten (13%)
Maasstad Ziekenhuis: 14 van de 15 patiënten (93%)
OLVG: 2 van de 8 patiënten (25%)
Martini Ziekenhuis: 31 van de 39 patiënten (79%)
St. Antonius Ziekenhuis: 8 van de 67 patiënten (12%)

Okselklierdissectie

Het percentage okselklierdissecties bij patiënten die geen schildwachtklierprocedure hebben gehad.

Invasief
50%
50%
Wel
Niet
Vergelijk ziekenhuizen

Okselklierdissectie

Het percentage patiënten met een borstsparende operatie die op dezelfde dag weer naar huis mogen.

DCIS
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 38 van de 56 patiënten (67,9%)
Medisch Spectrum Twente: 38 van de 51 patiënten (74,5%)
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 52 van de 64 patiënten (81,3%)
Maasstad Ziekenhuis: 25 van de 34 patiënten (73,5%)
OLVG: 47 van de 62 patiënten (75,8%)
Martini Ziekenhuis: 47 van de 48 patiënten (97,9%)
St. Antonius Ziekenhuis: 59 van de 64 patiënten (92,2%)

Invasief
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 67 van de 96 patiënten (69,8%)
Medisch Spectrum Twente: 98 van de 155 patiënten (63,2%)
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 121 van de 148 patiënten (81,8%)
Maasstad Ziekenhuis: 44 van de 69 patiënten (63,8%)
OLVG: 115 van de 187 patiënten (61,5%)
Martini Ziekenhuis: 117 van de 149 patiënten (78,5%)
St. Antonius Ziekenhuis: 153 van de 174 patiënten (87,9%)

Borstsparende operaties zonder klinische opname (in dagverpleging)

80%
72%
Vergelijk ziekenhuizen

Borstsparende operaties zonder klinische opname (in dagverpleging)

DCIS

Invasief

Het kan gebeuren dat een patiënt met een borstsparende operatie een heroperatie moet ondergaan, omdat er kankercellen zijn achter gebleven (positief snijvlak).

DCIS
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 0 van de 51 patiënten positief snijvlak (0%)
Medisch Spectrum Twente: 5 van de 51 patiënten positief snijvlak (9,8%)
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 1 van de 65 patiënten positief snijvlak (1,5%)
Maasstad Ziekenhuis: 3 van de 34 patiënten positief snijvlak (8,8%)
OLVG: 3 van de 61 patiënten positief snijvlak (4,9%)
Martini Ziekenhuis: 2 van de 48 patiënten positief snijvlak (4,2%)
St. Antonius Ziekenhuis: 7 van de 63 patiënten positief snijvlak (11,1%)

Invasief
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 1 van de 81 patiënten positief snijvlak (1,2%)
Medisch Spectrum Twente: 5 van de 130 patiënten positief snijvlak (3,8%)
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 2 van de 124 patiënten positief snijvlak (1,6%)
Maasstad Ziekenhuis: 1 van de 64 patiënten positief snijvlak (1,6%)
OLVG: 6 van de 154 patiënten positief snijvlak (3,9%)
Martini Ziekenhuis: 5 van de 123 patiënten positief snijvlak (4,1%)
St. Antonius Ziekenhuis: 6 van de 156 patiënten positief snijvlak (3,8%)

Heroperatie positief snijvlak

6%
Patiënten met een positief snijvlak bij primair borstsparende operatie
5%
Patiënten met heroperatie na positief snijvlak bij primair borstsparende operatie
3%
Patiënten met een positief snijvlak bij primair borstsparende operatie
2%
Patiënten met heroperatie na positief snijvlak bij primair borstsparende operatie
Vergelijk ziekenhuizen

Heroperatie positief snijvlak

DCIS

Invasief

Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018 plus de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018.

Wondinfectie
Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 0 van de 208 patiënten (0%)
Medisch Spectrum Twente: 0 van de 293 patiënten (0%)
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 0 van de 258 patiënten (0%)
Maasstad Ziekenhuis: 5 van de 152 patiënten (3,3%)
OLVG: 3 van de 294 patiënten (1,0%)
Martini Ziekenhuis: 7 van de 291 patiënten (2,4%)
St. Antonius Ziekenhuis: 4 van de 359 patiënten (1,1%)

Nabloeding
Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 4 van de 208 patiënten (1,9%)
Medisch Spectrum Twente: 4 van de 293 patiënten (1,4%)
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 0 van de 258 patiënten (0%)
Maasstad Ziekenhuis: 3 van de 152 patiënten (2,0%)
OLVG: 4 van de 294 patiënten (1,4%)
Martini Ziekenhuis: 5 van de 291 patiënten (1,7%)
St. Antonius Ziekenhuis: 1 van de 359 patiënten (0,3%)

Heroperatie complicaties

Complicaties kunnen na een operatie ontstaan waardoor een heroperatie nodig is.

1% Patiënten met heroperatie na wondinfectie
1% Patiënten met heroperatie na nabloeding
Vergelijk ziekenhuizen

Heroperatie complicaties (DCIS en Invasief)

Percentage patiënten met minimaal één ongeplande opname tussen start chemotherapie en 30 dagen na stop chemotherapie.

Gebaseerd op de groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2017/2018.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 22 van de 106 patiënten (20,8%)

Medisch Spectrum Twente: 35 van de 146 patiënten (24,0%)

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 33 van de 154 patiënten (21,4%)

Maasstad Ziekenhuis: 13 van de 68 patiënten (19,1%)

OLVG: 33 van de 145 patiënten (22,8%)

Martini Ziekenhuis: 38 van de 184 patiënten (20,7%)

St. Antonius Ziekenhuis: 34 van de 218 patiënten (15,6%)

Ongeplande opname

Door chemotherapie kan het voorkomen dat een patiënt ongepland opgenomen moet worden.

Invasief
21%
Vergelijk ziekenhuizen

Ongeplande opname als gevolg van chemotherapie

Invasief

Neutropene koorts: Neutropenie betekent een tekort aan witte bloedcellen. Hierdoor is de kans groter op besmetting met bacteriën of virussen. En dit kan een koortsig of rillerig gevoel als gevolg hebben.
Gastro-intestinale klachten: dit zijn klachten zoals diarree, buikpijn en braken.

Gebaseerd op de groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2017/2018.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 29 opnames bij 106 patiënten
Medisch Spectrum Twente: 39 opnames bij 146 patiënten
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 47 opnames bij 154 patiënten
Maasstad Ziekenhuis: 13 opnames bij 68 patiënten
OLVG: 39 opnames bij 145 patiënten
Martini Ziekenhuis: 46 opnames bij 184 patiënten
St. Antonius Ziekenhuis: 51 opnames bij 218 patiënten

Oorzaken ongeplande opnames

Door chemotherapie kan het voorkomen dat een patiënt ongepland opgenomen moet worden. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Invasief
32% Neutropene koorts
Dit is een tooltip
21% Koorts (niet neutropeen)
24% Gastro-intestinale klachten
23% Overige redenen
Vergelijk ziekenhuizen

Oorzaken ongeplande opnames als gevolg van chemotherapie

Invasief

Trastuzumab kan gebruikt worden bij patiënten met HER2-positieve borstkanker, zowel bij uitgezaaide als niet-uitgezaaide borstkanker. Trastuzumab kan zowel voor de operatie (neo-adjuvant) als na de operatie (adjuvant) gegeven worden. Trastuzumab is zo ontwikkeld dat het bindt aan HER2. Wanneer trastuzumab bindt aan de HER2-receptor, remt het de groei en deling van tumorcellen doordat het groeisignaal de cel niet meer kan bereiken. Mogelijke bijwerkingen zijn griepachtige klachten, zoals rillingen en koorts en vermoeidheid, maar ook achteruitgang van de hartfunctie is een mogelijke bijwerking.

Neo-adjuvante therapie is therapie die voor de operatie wordt gegeven.
Adjuvante therapie is therapie die na de operatie wordt gegeven.

Gebaseerd op de groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2017/2018.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 2 van de 38 patiënten (5,3%)
Medisch Spectrum Twente: 8 van de 37 patiënten (21,6%)
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 2 van de 25 patiënten (8,0%)
Maasstad Ziekenhuis: 2 van de 17 patiënten (11,8%)
OLVG: 1 van de 33 patiënten (3,0%)
Martini Ziekenhuis: 1 van de 57 patiënten (1,8%)
St. Antonius Ziekenhuis: 4 van de 56 patiënten (7,1%)

Patiënten voortijdig gestopt met trastuzumab

Invasief
8%
Vergelijk ziekenhuizen

Patiënten voortijdig gestopt met trastuzumab

Invasief

samen beter

Wat zijn de verbeterpunten voor patiënten met borstkanker ?

Hieronder de belangrijkste verbeteringen in de Santeon ziekenhuizen

Sneller naar huis na borstbesparende operatie

Ieder ziekenhuis streeft er naar patiënten zo snel mogelijk naar huis te laten gaan. Door het vergelijken van behandelingen en resultaten tussen de Santeon ziekenhuizen, ontstond het inzicht dat meer patiënten die een borstsparende operatie hebben gehad, nog dezelfde dag naar huis kunnen. Bijvoorbeeld door operaties anders te plannen, verwachtingen bij patiënten beter te managen of door sommige patiënten alternatieve – maar net zo effectieve – pijnstilling te geven. In 2015 konden gemiddeld 56% van de patienten met een borstsparende operatie dezelfde dag naar huis. In 2017 is dit percentage gestegen naar gemiddeld 66%.

Beter meebeslissen over de behandeling

Door samen te werken, beschikt ieder Santeon ziekenhuis over de behandelresultaten van veel meer dan alleen de eigen patiënten. Daardoor hebben de artsen meer informatie over keuzes die patiënten met een vergelijkbare borstkankeraandoening hebben gemaakt en  wat de resultaten daarvan waren. Zij kunnen een patiënt hierdoor beter adviseren over de effecten van een behandeling in hun persoonlijke situatie en de patiënt betrekken bij beslissingen in het eigen behandeltraject. Het gaat dan om vragen, zoals: Welke behandeling sluit het beste aan bij mijn persoonlijke situatie? Welke ingreep heeft mijn voorkeur? Wil ik wel of geen medicijnen gebruiken?

Minder heroperaties

Door resultaten en werkwijzen te vergelijken, is het aantal heroperaties als gevolg van nabloedingen of wondinfecties, gedaald. Het ziekenhuis met het minst aantal heroperaties, bleek de wond tijdens de operatie vaker te spoelen. Die werkwijze is overgenomen door andere Santeon ziekenhuizen. We zijn blij met dit resultaat. Een heroperatie is vervelend voor de patiënt ook omdat de vervolgtherapie hierdoor uitgesteld moet worden.

VBHC

Resultaten Samen Beter Borstkanker 2017