Nieuws

05 oktober 2022

Inspiratiebijeenkomst over samen beslissen een succes

Op maandag 3 oktober kwamen diverse collega’s uit de zeven Santeon ziekenhuizen bijeen voor een startbijeenkomst over personaliseren van zorg / samen beslissen. Een basisversie van de routekaart om aan de slag te gaan met samen beslissen werd op deze dag gepresenteerd.

Op maandag 3 oktober kwamen diverse collega’s uit de zeven Santeon ziekenhuizen bijeen voor een startbijeenkomst over personaliseren van zorg / samen beslissen. Een basisversie van de routekaart om aan de slag te gaan met samen beslissen werd op deze dag gepresenteerd.

Samen beslissen zelf ervaren

Met interactieve scenes gaf Theater à al Carte samen met het publiek samen beslissen in de spreekkamer vorm. Onder begeleiding van het publiek werd de gespeelde zorgverlener stap voor stap steeds meer op het pad van samen beslissen gezet.

Basisversie routekaart

Na deze aftrap was het tijd voor de routekaart. Programmamanager Nelly van Uden gaf een korte inleiding. Om de implementatie van samen beslissen in een ziekenhuis of andere zorgorganisatie te ondersteunen, is in Santeonverband een routekaart ontwikkeld. De routekaart kan naast het starten met samen beslissen ook behulpzaam zijn bij de (door)ontwikkeling van samen beslissen en als opschaling gewenst is. De routekaart biedt een praktisch houvast en geeft handvatten waarmee gestructureerd aan de slag kan worden gegaan met samen beslissen.

De uitwerking van deze routekaart is gebaseerd op de expertise en ervaringen van betrokkenen bij het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren, projectleiders samen beslissen in de Santeon ziekenhuizen en betrokkenen binnen het Santeon Samen Beter programma. Uitkomstinformatie op betekenisvolle wijze voor patiënten beschikbaar maken vormt de centrale spil in het Experiment.

De routekaart om aan de slag te gaan met samen beslissen

Carrousel

Vervolgens werden de aanwezigen in de vorm van een carrousel meegenomen in de stappen van de routekaart. Per stap werd toelichting gegeven en werden aanwezigen gevraagd ideeën, feedback en vragen te delen. Dit werd veelvuldig gedaan waarbij kleurrijke post-its werden volgeschreven. Er was specifiek aandacht voor borging en de veranderkundige aanpak.

Met elkaar is op deze dag verder invulling gegeven aan het personaliseren van zorg. De opgehaalde ideeën, ervaringen en vragen worden verwerkt in de volgende versie van de routekaart. Deze zal begin december beschikbaar komen.

Meer informatie?

Kijk op de website van het Santeon experiment Uitkomstindicatoren.