Nieuws

01 juni 2021

Infographic geeft patiënt met herseninfarct inzicht in gevolgen en herstel

Wat kunnen patiënten verwachten van de gevolgen en het herstel in het eerste jaar na een herseninfarct? In het Experiment Uitkomstindicatoren is een infographic ontwikkeld voor mensen die een herseninfarct hebben doorgemaakt en direct vanuit het ziekenhuis naar huis zijn gegaan. De infographic is tot stand gekomen in samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. De infographic wordt in de Santeon ziekenhuizen meegegeven aan de patiënt bij ontslag en ingezet bij de nazorgpoli.

Restore4Stroke-onderzoek
In deze infographic vinden mensen die een herseninfarct hebben doorgemaakt informatie over wat zij kunnen verwachten op het gebied van dagelijks functioneren, denkfuncties, emotionele gevolgen en vermoeidheid. Deze informatie is gebaseerd op een grote groep mensen (261 patiënten) die eerder een herseninfarct heeft gehad en hebben deelgenomen aan het Restore4Stroke-onderzoek van UMC Utrecht en Maastricht University.

Experiment Uitkomstindicatoren
In het Experiment Uitkomstindicatoren wordt uitkomstinformatie toegankelijk gemaakt in de spreekkamer of in de kliniek. Patiënten krijgen op maat informatie over zorguitkomsten, zodat zij, samen met hun zorgverlener, beter kunnen beslissen over welke zorg het beste bij hen past. De infographic is te vinden via de website van het Experiment Uitkomstindicatoren.