Vacature: Senior onderzoeker Doorontwikkeling Waardegedreven Zorg
(36 uur per week)

Wij zoeken een fulltime senior onderzoeker (36 uur per week) als onderdeel van een nieuw team van onderzoekers dat gezamenlijk het onderzoek binnen de Santeon Onderzoeksagenda zal vormgeven.

Waardegedreven zorg vormt het fundament van Santeon en is onlosmakelijk verbonden met wetenschappelijk onderzoek. Voor 15 patiëntengroepen (aandoeningen) zijn verbeterteams actief in de zeven Santeon ziekenhuizen. Om de strategische doelstellingen van Santeon – in lijn met het Integraal Zorgakkoord – te ondersteunen en tegelijk wetenschappelijk onderzoek binnen Santeon te versterken, is de Santeon Onderzoeksagenda vastgesteld.

De Santeon Onderzoeksagenda bevat zes actuele hoofthema’s: 1) Implementatie- en evaluatieonderzoek naar verbeterinitiatieven in de verbeterteams, 2) Onderzoek naar personalisering van zorg, 3) Implementatie- en evaluatieonderzoek naar digitalisering van zorg, 4) Onderzoek naar kosten in relatie tot uitkomsten binnen waardegedreven zorg, 5) Onderzoek naar doorontwikkeling en verankering waardegedreven zorg, 6) Onderzoek naar real-world effectiviteit van interventies.

Op elk van deze thema’s worden teams van onderzoekers gevormd onder leiding van ervaren onderzoekers (de ‘lead’ en ‘co-lead’ onderzoekers). Om het onderzoek op deze hoofdthema’s aan te jagen investeren de Santeon huizen daarnaast in fulltime senior onderzoekers (1 onderzoeker per hoofdthema). Santeon behoort tot de internationale top op het gebied van waardegedreven zorg. Als senior onderzoeker krijg je de unieke kans om bij te dragen met wetenschappelijk onderzoek binnen het hoofdthema ‘doorontwikkeling en verankering waardegedreven zorg’.

Dit thema richt zich op de verandering van organisatiestructuren (Integrated Practice Units), transmurale samenwerking langs patiëntengroepen en verandering van gedrag en functies die nodig zijn om waardegedreven zorg echt te verankeren in de (ziekenhuis)zorg. Het leren tussen organisaties over de verankering van waardegedreven zorg is een belangrijk onderdeel van dit thema, zowel binnen Santeon, landelijk, als internationaal.
Specifieke werkzaamheden zijn:
– Meewerken op lopende onderzoeksprojecten binnen het hoofdthema.
– Rapporteren over de uitkomsten van onderzoek in de vorm van wetenschappelijke artikelen.
– (Mee)Schrijven van onderzoeksvoorstellen voor nieuwe projecten.
– Begeleiding van (junior) onderzoekers, data-analisten of projectleiders op lopende onderzoeksprojecten.
– Actieve rol binnen het programma Samen Beter.
– Vertalen van vragen uit de praktijk naar een onderzoeksvoorstel.
– Vertalen van uitkomsten van onderzoek naar de praktijk: praktische en bruikbare kennis die kan bijdragen aan vernieuwen, verbeteren of veranderen van de organisatie van de zorg binnen de zeven Santeon ziekenhuizen.

Santeon als werkomgeving
Santeon is een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen die streven naar de hoogste kwaliteit van medische zorg, veiligheid en gastvrijheid. Als senior onderzoeker kom je te werken op het programmabureau van Santeon, in Utrecht. Daar werken we met ongeveer 30 mensen aan de ondersteuning van gezamenlijke programma’s en projecten, om de samenwerking tussen de zeven Santeon ziekenhuizen te stimuleren. Naast je werkplek bij Santeon zal je een deel van de week werken bij het St. Antonius ziekenhuis en zal nauw worden samengewerkt met het Martini ziekenhuis. De exacte vormgeving hiervan zal in onderling overleg plaatsvinden.

Wie ben jij?
– Een postdoc onderzoeker met onderzoekservaring na de promotie.
– Je houdt van toegepast wetenschappelijk onderzoek en laat je graag leiden door vraagstukken uit de dagelijkse praktijk.
– Je hebt ervaring in het onderwerp: waardegedreven zorg en specifiek organisatie van de zorg.
– Je hebt kennis van en affiniteit met zowel kwalitatief als kwantitatief wetenschappelijk onderzoek.
– Je hebt ervaring met praktijkgerichte onderzoeksmethoden, zoals actieonderzoek, focusgroepen, stepped wedge, etc.
– Je hebt een achtergrond in managementwetenschappen, management & beleid in de zorg, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen, geneeskunde of aanverwante studierichtingen.
– Je bent initiatiefrijk, creatief, en goed in samenwerken.
– Je beheerst het Engels goed.
– Je beheerst het Nederlands uitstekend (voertaal tijdens het onderzoek).
– Je bent bedreven in het schrijven van onderzoeksvoorstellen. 
– Je bent in staat om in een complex en competitief (inter)nationaal speelveld onderzoek uit te voeren.

Interne kandidaten (vanuit een van de Santeon ziekenhuizen) hebben voorrang op externe kandidaten.

Wat biedt Santeon jou?
Een afwisselende baan in een uitdagende werkomgeving in een flexibel en hecht team. Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week op basis van een jaarcontract met uitzicht op verlenging voor initieel nog een jaar. De functie van senior onderzoeker is volgens ziekenhuis CAO ingeschaald in FWG 60-65. Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring.

Meer weten?
Wil je meer informatie over deze functie? Neem contact op met prof. dr. P.B. (Paul) van der Nat (lead onderzoeker) via 06-14178107 of dhr. M. (Michael) Koenders (hoofd Onderzoek & Innovatie Santeon) via 06-10860683.

Solliciteren
Graag ontvangen wij jouw sollicitatie met CV voor 15 december via het volgende e-mailadres: secretariaat@santeon.nl. De eerste gesprekken worden gepland in de week van 8 of 15 januari.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

1