Open Benchmark

afdelingen en bedrijfsprocessen

Leren en verbeteren

Open Benchmark is een methode die een proces van continu leren en verbeteren in de bedrijfsvoering faciliteert, door middel van kennisuitwisseling en het vergelijken van afdelingen en bedrijfsprocessen.  

Met Open Benchmark worden verschillende afdelingen en processen van de ziekenhuizen met elkaar vergeleken (benchmarking). Zo leren we van elkaar en brengen we verbetermogelijkheden in kaart. Inhoudelijk experts van de zeven ziekenhuizen starten met Open Benchmark een cyclus van continu verbeteren, ondersteund door relevante data, vergelijkende dashboards en scorekaarten. De opstartfase van zo’n cyclus bestaat uit kennismaken, het vaststellen van de scope en de benodigde dataeen eerste analyse en vergelijking

Daarna wordt de verbetercyclus in gang gezet, met een waarde toevoegende aanpak. Niet alleen de kosten en het aantal fte’s worden met elkaar vergeleken, maar ook de waarde van de gerealiseerde zorg of producten en diensten die de afdelingen van het ziekenhuis leveren. Voor een compleet beeld richt de Open Benchmark zich zowel op het primaire proces (bijvoorbeeld Kliniek en OK), als op ondersteunende afdelingen (bijvoorbeeld Financiën of Facilitair). Het uiteindelijke doel is om samen tot de beste zorg te komentegen aanvaardbare kosten (maximale waarde).