Samen Beter Heupartrose

resultaten

Betere zorg voor heupartrosepatiënten

Bij artrose in de heup raakt het kraakbeen in het heupgewricht beschadigd of verdwijnt het toenemend. Dit leidt, door slijtage en vormverandering van de heupkop, tot stijfheid en pijn. Deze pijn wordt vaak gevoeld rondom de lies, de bil en het bovenbeen. Regelmatig is er zelfs sprake van uitstralende pijn naar de knie.

De  Santeon ziekenhuizen werken sinds 2016 samen aan verbeteringen in de zorg voor heupartrose. Inmiddels zijn er mooie resultaten geboekt.

VBHC

Samen Beter Heupartrose publicatie

samen beter

Wat zijn de verbeteringen voor patiënten met heupartrose?

Hieronder de belangrijkste verbeteringen in de Santeon ziekenhuizen

Daling in opnameduur

Voor patiënten is het medisch gezien beter om zo kort mogelijk in het ziekenhuis te verblijven na een heupoperatie, bovendien is het goedkoper. Een langer dan noodzakelijk verblijf kan namelijk leiden tot vermijdbare complicaties zoals delier en algeheel functieverlies. Door verschillende verbeterinitiatieven is de gemiddelde opnameduur vanwege een primaire heupvervanging met 17% teruggebracht.

Weinig complicaties

Alle Santeon ziekenhuizen laten lage percentages complicaties zien tijdens en na de opname van een totale heupprothese. Zo heeft binnen de Santeon ziekenhuizen 97% van de patiënten geen complicaties binnen 90 dagen na een primaire totale heupoperatie.

Vermindering van leefregels voor patiënten

Er is een inventarisatie gedaan naar de leefregels waaraan patiënten zich na een totale heupprothese moeten houden. Deze bleken soms onnodig beperkend te zijn. Door dit met elkaar te bespreken zijn binnen de Santeon ziekenhuizen verbeteringen aangebracht. Zo moesten patiënten bijvoorbeeld de eerste zes weken na de operatie op hun rug liggen. Na onderzoek in een van de Santeon ziekenhuizen (OLVG) bleek dat het belang van deze ‘rugperiode’ nooit wetenschappelijk was aangetoond en is deze leefregel hier afgeschaft.

nieuws

Samen Beter Heupartrose in de media

In juni 2020 presenteerde orthopedisch chirurg Rudolf Poolman een webinar over de Santeon aanpak van heupartrose. Deze webinar is hier terug te kijken.

Eerder sprak hij met Qruxx over de verbeteringen in de heupartrosezorg. Dat artikel is hier te lezen.