Samen Beter Heupartrose

Samen Beter

Betere zorg voor patiënten met heupartrose

Bij artrose in de heup raakt het kraakbeen in het heupgewricht beschadigd of verdwijnt langzaam. Dit leidt tot stijfheid en pijn. Deze pijn wordt vaak gevoeld rondom de lies, de bil en het bovenbeen. Vaak is er sprake van uitstralende pijn naar de knie.

In 2019 kregen bijna 30.000 mensen in Nederland de diagnose heupartrose.
(Bron: volksgezondheidenzorg.info)

Patiëntgerichte informatie

Hoe werkt deze infographic?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de zorg die Santeon ziekenhuizen bieden voor patiënten met heupartrose en de uitkomsten van deze zorg. We hebben deze informatie visueel verwerkt en in blokken weergegeven. Alle blokken bevatten een ‘i’. Hier kunt u op klikken om te lezen wat er in het blok wordt weergegeven. Wilt u meer uitleg over een term of onderwerp? Klik dan op de knop ‘meer informatie’. Als laatste is er ook de knop ‘vergelijk ziekenhuizen’. Als u hierop klikt ziet u de uitkomsten van de verschillende Santeon ziekenhuizen.

Samen Beter

Resultaten

Totaal aantal patiënten

Hier ziet u het totaal aantal patiënten dat een totale heupprothese heeft gekregen en onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2020

2.698 patiënten met een totale heupprothese

Totaal aantal patiënten

Hier ziet u de leeftijdsverdeling binnen de groep patiënten die een totale heupprothese heeft gekregen.

Periode: 2020

Leeftijd

15% < 60 jaar
30% tussen 60 – 70 jaar
55% > 70 jaar

Leeftijd

Hier ziet u de man/vrouw verdeling binnen de groep patiënten die een totale heupprothese heeft gekregen.

Periode: 2020

Geslacht

Man
Vrouw
34% man
66% vrouw

Geslacht

Hier ziet u de percentages patiënten die een totale heupprothese hebben ontvangen per BMI klasse. De Body Mass Index (BMI) is een maat voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte.

Periode: 2020

BMI

0 % BMI < 18,5
ondergewicht
31% BMI 18,5 – 24,9
normaal gewicht
41% BMI 25 – 30
overgewicht
20% BMI 30 – 35
obesitas
8% BMI > 35
morbide obesitas

BMI

Hier ziet u de medische conditie van de patiënten die een heupprothese hebben ontvangen.

Periode: 2020

Medische conditie

73% gezonde patiënten en/of patiënten met een lichte aandoening
26% patiënten met een ernstige aandoening

Medische conditie

Hier ziet u het percentage patiënten per benaderrichting van de operatie. Bij het plaatsen van de prothese kan de chirurg kiezen uit verschillende benaderrichtingen van het heupgewricht, namelijk de voorkant (voorste of anterieure benadering), de zijkant (laterale benadering) of de achterkant (achterste of posterolaterale benadering).

Periode: 2020

Benaderrichting operatie

5% zijkant
62% achterkant
2% voor-zijkant
30% voorkant

Benaderrichting operatie

Hier ziet u een getal over de gezondheidsstatus van de patiënten die een heupprothese hebben ontvangen. Dit getal is gevormd door vragenlijsten die patiënten hebben ingevuld over hun gezondheid.
Periode: 2020

Algehele gezondheidsstatus

Dit is een score van 0 tot 100.  Hoe hoger de score, hoe gezonder een patiënt zich voelt.

66
Voor de operatie
77
Na 3 maanden  

Algehele gezondheidsstatus

Voor de operatie

Na 3 maanden  

Tevreden met resultaat
operatie

Hier ziet u het percentage patiënten dat tevreden is met het resultaat van de operatie. Deze patiënten hebben een rapportcijfer gegeven van 8 of hoger 3 maanden na de operatie.
Periode: 2020

Percentage patiënten met een rapportcijfer 8 of hoger 3 maanden na de operatie.

74%

Tevreden met resultaat operatie

Hier ziet u hoe patiënten met een heupprothese de pijn in rust ervaren voor de operatie en 3 maanden na de operatie.
Periode: 2020

Pijn in rust

Dit is een score van 0 tot 10, waarbij 10 staat  voor de ergst denkbare pijn in rust.

5
Voor de operatie
1
Na 3 maanden  

Pijn in rust

Voor de operatie

Na 3 maanden  

Hier ziet u hoe patiënten met een heupprothese de pijn bij belasten ervaren voor de operatie en 3 maanden na de operatie.
Periode: 2020

Pijn bij belasten

Dit is een score van 0 tot 10, waarbij 10 staat voor de ergst denkbare pijn bij belasten.

7
Voor de operatie
3
Na 3 maanden

Pijn bij belasten

Voor de operatie

Na 3 maanden

Hier ziet u hoe patiënten met een heupprothese het fysiek functioneren ervaren voor de operatie en 3 maanden na de operatie.
Periode: 2020

Moeite met fysiek functioneren

Dit is een score van 0 tot 100, waarbij een hogere score meer moeite met fysiek functioneren aangeeft.

46
Voor de operatie
21
Na 3 maanden

Moeite met fysiek functioneren

Voor de operatie

Na 3 maanden

Patiënten die een totale heupprothese ondergaan, kunnen daar verschillende gevolgen van ondervinden. In deze afbeelding tonen we de meest voorkomende complicaties. 

Periode: 2020

Complicaties binnen 90 dagen

2% heup uit de kom
1% scheurtje in het bot
1% wondinfecties

Complicaties binnen 90 dagen

Aantal ligdagen rondom de operatie

Hier ziet u hoe lang een patiënt gemiddeld wordt opgenomen bij een totale heupprothese. 

Periode: 2020

3

Aantal ligdagen rondom de operatie