Samen Beter Borstkanker

resultaten

Betere zorg voor borstkankerpatiënten

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 15.000 mensen de diagnose borstkanker , waarvan ongeveer bijna 150 mannen. 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Borstkanker is daarmee in Nederland de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Voor het dertigste levensjaar is deze kans klein. Circa 80% van de vrouwen bij wie borstkanker wordt ontdekt is 50 jaar of ouder. Het aantal borstkanker diagnoses zal de komende jaren stijgen. (Bron: borstkanker.nl).

Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom borstkankerpatiënten. De resultaten hiervan leest u hier.

VBHC

Samen Beter Borstkanker publicatie

samen beter

Wat zijn de verbeterpunten voor patiënten met borstkanker ?

Hieronder de belangrijkste verbeteringen in de Santeon ziekenhuizen

Sneller naar huis na borstbesparende operatie

Ieder ziekenhuis streeft er naar patiënten zo snel mogelijk naar huis te laten gaan. Door het vergelijken van behandelingen en resultaten tussen de Santeon ziekenhuizen, ontstond het inzicht dat meer patiënten die een borstsparende operatie hebben gehad, nog dezelfde dag naar huis kunnen. Bijvoorbeeld door operaties anders te plannen, verwachtingen bij patiënten beter te managen of door sommige patiënten alternatieve – maar net zo effectieve – pijnstilling te geven. In 2015 konden gemiddeld 56% van de patienten met een borstsparende operatie dezelfde dag naar huis. In 2017 is dit percentage gestegen naar gemiddeld 66%.

Beter meebeslissen over de behandeling

Door samen te werken, beschikt ieder Santeon ziekenhuis over de behandelresultaten van veel meer dan alleen de eigen patiënten. Daardoor hebben de artsen meer informatie over keuzes die patiënten met een vergelijkbare borstkankeraandoening hebben gemaakt en  wat de resultaten daarvan waren. Zij kunnen een patiënt hierdoor beter adviseren over de effecten van een behandeling in hun persoonlijke situatie en de patiënt betrekken bij beslissingen in het eigen behandeltraject. Het gaat dan om vragen, zoals: Welke behandeling sluit het beste aan bij mijn persoonlijke situatie? Welke ingreep heeft mijn voorkeur? Wil ik wel of geen medicijnen gebruiken?

Minder heroperaties

Door resultaten en werkwijzen te vergelijken, is het aantal heroperaties als gevolg van nabloedingen of wondinfecties, gedaald. Het ziekenhuis met het minst aantal heroperaties, bleek de wond tijdens de operatie vaker te spoelen. Die werkwijze is overgenomen door andere Santeon ziekenhuizen. We zijn blij met dit resultaat. Een heroperatie is vervelend voor de patiënt ook omdat de vervolgtherapie hierdoor uitgesteld moet worden.