VBHC Research Group

De VBHC Research Group heeft als doel om kennis op het gebied van VBHC onderzoek te delen en Santeon-brede samenwerking te stimuleren.

Dit doen wij door halfjaarlijkse bijeenkomsten te organiseren waar onderzoekers uit Santeon ziekenhuizen hun lopende onderzoeken of toekomstige projecten met betrekking tot VBHC kunnen presenteren. Daarnaast is er gelegenheid te discussiëren over de VBHC methodiek, de implementatie van VBHC en de VBHC onderzoekagenda.

Deze bijeenkomsten bieden ook de mogelijkheid om in contact te komen met collega-onderzoekers uit hetzelfde vakgebied. VBHC-onderzoekers (junior en senior) uit de verschillende Santeon ziekenhuizen worden aangemoedigd om deel te nemen aan de VBHC Research Group. Onderzoekers die direct betrokken zijn bij VBHC onderzoek in één of meerdere Santeon ziekenhuizen maar zelf gelieerd zijn aan een andere instelling, zijn uiteraard ook van harte welkom.

koploper

VBHC Onderzoek en Santeon

Value-Based Health Care (VBHC) wordt door een groot aantal organisaties in de zorg omarmd en geïmplementeerd.  Ruim 10 jaar na de introductie van VBHC door Porter en Teisberg begint rondom VBHC nu ook een nieuw wetenschappelijk onderzoeksveld te ontstaan. In de afgelopen jaren verschijnen steeds meer wetenschappelijke publicaties over VBHC. Grote thema’s waarover wordt gepubliceerd zijn de implementatie en evaluatie van VBHC en onderzoek op basis van (real-world) uitkomstdata. Het is qua onderzoek nog veelal onontgonnen gebied, waarin nog veel ruimte is voor discussie over onderzoeksmethoden en waardevolle nieuwe onderzoeksvragen.

Santeon is een van de pioniers op het gebied van de implementatie van Value-Based Heatlh Care (VBHC). Aansluitend wordt er binnen de Santeon ziekenhuizen ook op grote schaal wetenschappelijk onderzoek gedaan naar VBHC. Wetenschappelijk onderzoek stimuleert de doorontwikkeling van VBHC binnen Santeon én ondersteunt de Santeon-brede verbetercycli voor aandoeningen binnen het VBHC-programma. Op dit moment zijn binnen Santeon zo’n 15-20 onderzoekers (promovendi en senior onderzoekers) volledig toegewijd aan VBHC onderzoek.

VBHC onderzoek is geen vastomlijnd onderzoeksgebied. Dit blijkt ook uit het grote spectrum aan wetenschappelijke tijdschriften waarin publicaties verschijnen over VBHC (medisch, bedrijfskundig, implementation science, etc).  Wij onderscheiden grofweg twee thema’s:

1. Implementatie en evaluatie van VBHC
Dit type onderzoek richt zich op de vraag hoe VBHC het beste geïmplementeerd kan worden en of dit leidt tot verbetering van ‘value’. Voorbeelden van onderwerpen:

 • Organisatie van ziekenhuizen rondom aandoeningen
 • Value-based contracting
 • Value-based quality improvement (incl. PROMs)
 • Evaluatie van VBHC implementatie
 • Gebruik van uitkomsten in shared-decision making
 • Relatie tussen VBHC en andere theorieën (Lean, Triple aim)
 • Gebruik van uitkomstdata bij ziekenhuiskeuze

2.  Inzicht in uitkomsten en kosten van de zorg
De opkomst van VBHC leidt tot veel meer en betere data over uitkomsten en kosten van zorg op aandoeningsniveau. Denk hierbij aan onderzoek op basis van real-world uitkomsten in aanvulling op onderzoek vanuit randomized controlled trials (RCTs). Voorbeelden van onderwerpen:

 • Ontwikkeling en toetsing standaard uitkomstensets
 • Beschrijving trends en patronen van uitkomsten
 • Onderzoek naar verschillen tussen ziekenhuizen en verbeterpotentieel
 • Beschrijving en toetsing impact van verbeterinitiatieven
 • Ontwikkeling predictiemodel
 • Toetsing impact van medicatie in real-world setting

 

De VBHC Research Group komt 2x per jaar samen om kennis te delen en samenwerking binnen Santeon te stimuleren.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op:
Donderdag 28 november 2019, 16.00-18.30uur
Locatie: Santeon Utrecht,

 

Heb je vragen of wil je lid worden van de VBHC research werkgroep? Stuur een mailtje naar vbhcresearch@santeon.nl en blijf up-to-date over toekomstige activiteiten en bijeenkomsten.